Työnantajan tulee ilmoittaa vuosiloman ajankohdasta hyvissä ajoin

Mediatiedote 29.4.2022

Työsuojeluviranomainen muistuttaa, että työnantajan tulee ilmoittaa työntekijälle vuosiloman ajankohta viimeistään kuukausi ennen loman alkua. Jos tämä ei ole mahdollista, loman ajankohdasta voidaan ilmoittaa myöhemmin. Siitä on kuitenkin ilmoitettava viimeistään kahta viikkoa ennen loman alkamista.

”Työnantaja päättää vuosiloman ajankohdan, mutta työnantajan on ennen loman ajankohdan määräämistä varattava työntekijälle tilaisuus esittää mielipiteensä loman ajankohdasta. Kesäloma on pyrittävä antamaan yhdenjaksoisena. Työnantaja ja työntekijä saavat kuitenkin sopia, että työntekijä pitää 12 arkipäivää ylittävän loman osan yhdessä tai useammassa jaksossa”, kertoo työsuojelutarkastaja Jukka Kurki.

Kesälomakausi alkaa 2. toukokuuta ja päättyy 30. syyskuuta. Vuoden 2022 kesälomakaudella on annettava vuosiloma, joka on ansaittu 1.4.2021–31.3.2022 välisenä aikana. Vuosilomaa ansaitaan työsuhteen pituuden mukaan joko kaksi tai kaksi ja puoli arkipäivää kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta.

”Vuosilomapalkan lähtökohtana on, että se on säännölliseen tai keskipäiväpalkkaan perustuva. Vuosilomapalkka maksetaan juuri ennen loman alkua tai esimerkiksi jonain lomakauden tavanomaisena palkanmaksupäivänä, jos niin on sovittu”, Jukka Kurki muistuttaa.

Vuosilomasta säädetään vuosilomalaissa (162/2005) ja jos työsuhteessa sovelletaan työehtosopimusta, voi siinä olla tarkentavia määräyksiä esim. lomarahaan liittyen.

”Työsuojeluviranomaisen työsuhdeneuvontaan tulee tällä hetkellä paljon yhteydenottoja koskien vuosiloman antamista ja vuosilomapalkkaa””, Jukka Kurki sanoo.

Lisätietoja vuosilomasta löytyy Tyosuojelu.fi-verkkopalvelusta. Työsuojeluviranomaisten valtakunnallinen puhelinneuvonta toimii numerossa 0295 016 620 maanantaista perjantaihin klo 9.00–15.00.

Lisätiedot:
Tarkastaja Jukka Kurki p. 0295 016 006, sähköposti: [email protected]
Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue