Murupolku - Usein kysytty kysymys

Työpaikallani tapahtuu paljon tapaturmia. Voidaanko tapaturmia ehkäistä ennakolta?

Onnettomuuksien ehkäisy

Kyllä. Työtapaturmia voidaan ehkäistä työhön liittyviä tapaturmariskejä tunnistamalla ja pyrkimällä estämään tapaturmaan johtavien tilanteiden kehittymistä. Jos tapaturmariskiä ei ole mahdollista poistaa kokonaan, suojaudutaan esimerkiksi käyttämällä henkilösuojaimia. Työpaikalla tulee jatkuvasti seurata työolosuhteita. Myös sattuneet työtapaturmat ja vaaratilanteet tulee käsitellä ja ryhtyä havaittujen riskitekijöiden minimoimiseen vastaavien tapausten välttämiseksi.

17.10.2023