Murupolku - Usein kysytty kysymys

Voidaanko eri tiloissa olevia osastoja yhdistää yhdeksi osastoksi?

Asbesti

Osastointeja ei voi yhdistää rakenteista avattavien kanavien ja aukkojen kautta siten, että ne katsottaisiin yhdeksi osastoksi. Osastointimenetelmässä kulku osastoon tapahtuu vain yhden kolmijakoisen sulkutilan kautta.

7.3.2024