Murupolku - Usein kysytty kysymys

Voiko alle 18-vuotias tehdä töitä moottorikäyttöisillä nurmikonhoitokoneilla?

Nuori työntekijä

Alle 18-vuotiaiden työskentelyä nurmikonhoitokoneilla on rajoitettu.

Moottorikäyttöisen ruohonleikkurin ja siimaleikkurin käyttö vaativissa olosuhteissa (esim. maasto kumpuilee, siinä on esteitä, pensaita tai ojia) on laissa määritelty nuorille vaaralliseksi työksi. Alle 16-vuotias saa tehdä nuorelle vaaralliseksi luokiteltua työtä vain ammatillisissa opinnoissa opettajan valvonnassa.

16 vuotta täyttäneet nuoret saavat työskennellä nurmikonhoitokoneilla myös vaativissa olosuhteissa, mutta heidät on perehdytettävä huolellisesti työhön ja siihen liittyviin vaaroihin sekä opastettava toimimaan häiriötilanteissa. Lisäksi nuorten käyttöön on varattava työssä tarvittavat suojavarusteet ja heidän suoriutumistaan työssä on seurattava.

Moottorikäyttöisen ruohonleikkurin ja siimaleikkurin käytössä tarvittavia henkilönsuojaimia ovat vaarojen arvioimisen perusteella yleensä turvajalkineet, kuulonsuojaimet ja suojalasit.

Työnantajan pitää myös huolehtia, että nurmikonhoitokoneella työskentelevän nuoren saatavilla on ensiapuvälineet, nuori on ohjeistettu toimimaan onnettomuustilanteessa ja nuorella on tarvittaessa mahdollisuus avun hälyttämiseen.

Ennen työn aloittamista työnantajan pitää ilmoittaa nuorelle työntekijälle vaarallisesta työstä sen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle, jonka toimialueella työpaikka sijaitsee. Ilmoituksen voi tehdä lomakkeella Ilmoitus 16-17 vuotiaiden nuorten työntekijäin käyttämisestä vaaralliseen työhön (pdf). Työsuojelun vastuualueiden yhteystiedot ovat Yhteystiedot-sivulla.

17.10.2023