Murupolku - Usein kysytty kysymys

Voiko lomautusaikana saada sairausajan palkkaa?

Lomautus

Merkityksellistä on se, kumpi tapahtuu ensin – lomautusilmoitus vai sairausloma. Jos työnantaja on antanut lomautusilmoituksen ennen työntekijän sairausloman alkamista, työntekijä on oikeutettu sairausajan palkkaan vain siltä ajalta kuin hän olisi ollut työssä eli enintään ns. lomautusilmoitusajan. Lomautusajalta oikeutta sairausajan palkkaan ei ole. Jos sairaus on alkanut ennen lomautusilmoituksen antamista, työntekijällä on oikeus sairausajan palkkaan siihen saakka, kunnes sairausloma päättyy tai kunnes työnantajan velvollisuus maksaa sairausajan palkkaa päättyy. Jos kyseessä on pitkä sairausloma, voi lomautus alkaa vasta sairausloman päätyttyä.

 

17.10.2023