Murupolku - Usein kysytty kysymys

Voiko valmistaja tehdä CE-merkinnän tuotteisiinsa itse?

Koneet ja laitteet

Kyllä. CE-merkinnän tekee aina valmistaja itse tai hänen valtuuttamansa edustaja sen jälkeen, kun tarvittava vaatimustenmukaisuuden arviointi on suoritettu. Tämä tarkoittaa, että ennen kuin tuote varustetaan CE-merkinnällä ja asetetaan saataville, sille on tehtävä vaatimustenmukaisuuden arviointi. Arvioinnissa on noudatettava kyseiseen koneeseen tai laitteeseen sovellettavaa direktiiviä tai direktiivejä. Direktiiveissä määritellään, voiko valmistaja suorittaa vaatimustenmukaisuuden arvioinnin itse vai tarvitaanko ulkopuolista tahoa (ilmoitettua arviointilaitosta).

17.10.2023