Murupolku - Usein kysytty kysymys

Voiko yrittäjä, esimerkiksi alustatalouden kevytyrittäjä, jäädä tuetulle opintovapaalle?

Opintovapaa

Opintovapaalaissa säädetään työ- tai virkasuhteessa tai siihen rinnastettavassa palvelussuhteessa olevan henkilön opintovapaaoikeudesta. Opintovapaalaissa ei säädetä yrittäjän oikeudesta opintovapaaseen.

17.10.2023