Murupolku - Usein kysytty kysymys

Voinko hakea opintovapaata koulutukseen, joka järjestetään toisen työnantajan palveluksessa oppisopimussuhteessa?

Opintovapaa

Opintovapaalaki ei sulje pois mahdollisuutta hakea opintovapaata oppisopimiskoulutukseen. Jos kyseessä on julkisen valvonnan alainen koulutus, ja kaikki muut opintovapaan edellytykset täyttyvät, voit hakea opintovapaata. Julkisen valvonnan alaisella koulutuksella tarkoitetaan muun muassa valtion tai kunnan järjestämää koulutusta, ja tähän kuuluvat myös avoimen yliopiston opinnot. 

Ota huomioon, että työnantajasi myöntää opintovapaata opiskeluun, joten pääpaino tulee olla opiskelussa, ei työnteossa. Sinun tulee myös ottaa huomioon mahdollinen kilpailukielto ja lojaliteettivelvoite työnantajaasi kohtaan eli esimerkiksi työnantajaa vahingoittavan tiedon salassapitovelvollisuus ja kielto tehdä kilpailevaa sivutyötä. 

Jos olet jo oppisopimuskoulutuksessa, et voi hakea opintovapaata.

17.10.2023