Työsuojelunäyttely - Näyttelyn sisältö

Työsuojelunäyttelyssä on eri toimialojen työturvallisuutta esittelevät seuraavat osastot:

Istumatyön ergonomia

Osastolla esitellään kaluste-, laite-, valaistus- ja informaatioergonomiaa sekä toimistotyyppisessä työssä väkivaltaisen asiakkaan kohtaamiseen varautumista. Osastolla on mm. kaupan kassapöytäratkaisu, jossa kävijä voi tutustua kassatyön ergonomiaan.

Henkinen hyvinvointi ja työssä jaksaminen

Osastolla esitellään kuvatauluin stressin hallintaa, työn kuormitusta, henkistä hyvinvointia vahvistavia tekijöitä ja hyvän työyhteisön tunnusmerkkejä.

Rakennustyö turvallisuus

Rakentamisen turvallisuutta käsittelevällä osastolla keskitytäänkin erityisesti putoamissuojauksen ja turvallisen tikastyöskentelyn esittelyyn. Nähtävänä on esimerkkejä henkilön putoamissuojauksesta ja turvakaiteista sekä työpukkeja, tikkaita, turvakisko ja suojaverkko. Esillä on myös työssä tarvittavia henkilönsuojaimia.

Henkilönsuojaimet

Työ ei saa aiheuttaa työntekijän terveydelle vaaraa. Jos riski terveyden menettämiseen on olemassa, työnantajan on hankittava työntekijän käyttöön vaatimusten mukaiset henkilönsuojaimet.

Maa- ja metsätalouden työturvallisuus

Työsuojelunäyttelyssä maa- ja metsätalouden työturvallisuus on esitelty pienoismallissa. Mallin avulla voi tutustua maa- ja metsätalouden työturvallisuusriskeihin ja myös niiden turvallisiin ratkaisuihin.

Hoito- ja hoiva-alan ergonomia

Osastolla on esillä potilassiirtoja helpottavia pienapuvälineitä ja henkilöturvajärjestelmä, millä voidaan hälyttää nopeasti ja huomaamatta apua vaaratilanteessa. Esillä ovat myös hoitotyössä tarvittavat henkilönsuojaimet sekä työvaatetus.

Ravintola työympäristön

Näyttelyn ravintola-osastolla on aito ravintolaympäristö. Esillä on työn fyysinen kuormittavuus, musiikkimelu, melutasoa näyttävä mittari ja meluannosmittari. Nähtävänä on myös musiikkiravintoloissa usein käytössä olevat valaistus- ja savuefektit. Osastolla on ratkaisumalleja näiden ongelmien hallintaan saamiseksi. Esillä ovat myös ravintoloissa työskentelevien henkilöstöryhmien työ- ja suojavaatetus sekä henkilönsuojaimet.

Muuta

Valtakunnalliset työelämän kehittämisohjelmat ja työsuojeluhallinnon keskeiset kampanjat ja hankkeet ovat esillä kuvatauluin. Myös niihin liittyvää materiaalia ja muuta informaatiota on saatavana.

Myös Lapuan patruunatehtaan lataamon suuronnettomuuden vuonna 1976 aiheuttanut kone on näyttelyssä nähtävänä.

Kehitteillä: virtuaalinen työsuojelunäyttely

Työsuojelun viestintä on aloittanut työsuojelunäyttelyn virtualisoinnin. Tarkoituksena on jatkaa uusin tavoin ja keinoin vuodesta 1909 toimineen työsuojelunäyttelyn päämäärän edistämistä.

Virtualisoinnin myötä maantieteelliset rajoitukset poistuvat ja näyttelyn saavutettavuus paranee. Etupäässä opiskelijoille ja oppilaitoksille, mutta myös muille työsuojelusta kiinnostuneille tarkoitettu virtuaalinen työsuojelunäyttely on eräänlainen työpaja, jossa voi turvallisesti harjoitella, miten riskejä ja vaaroja voi välttää omassa työssään.