Työsuojelunäyttely - Yleistä

Työsuojelunäyttelyn sisäänkäynti

Työsuojeluhallinnon toiminnan keskeisenä tavoitteena on ylläpitää ja edistää työntekijän terveyttä, turvallisuutta ja työkykyä sekä ehkäistä työtapaturmia ja ammattitauteja. Erityisiä kehittämisen kohteita ovat työperäisten tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisy, henkisen hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen edistäminen sekä tapaturmien torjunta. Nämä painoalueet ovat esillä keskeisesti myös näyttelyssä. Näyttely rakentuu osastoista, joissa on esillä eri alojen työsuojeluratkaisuja ja hyviä käytäntöjä. Kuvatauluin esitellään esimerkiksi työtapaturma- ja ammattitautitilastoja, työsuojelulainsäädäntöä, työsuojelun viranomaistoimintaa ja henkistä kuormittumista työssä. Vieras voi halutessaan myös itse kokeilla erilaisia työssä käytettäviä apuvälineitä ja henkilönsuojaimia sekä saada opastusta niiden käytössä. Näyttelyssä kävijä voi keskittyä myös tiettyyn työsuojelun osa-alueeseen.

Näyttelyllä on alan laajin video-ohjelmien kokoelma, josta kävijät voivat valita katsottavakseen heitä kiinnostavat esitykset. Näyttelyllä ei ole tallenteiden lainausta. Kävijä saa halutessaan mukaansa työsuojelutietoa erilaisina julkaisuina ja esitteinä.

Työsuojelunäyttely suunnittelee ja toteuttaa näyttelyosastot niihin erikoismessu- ja näyttelytapahtumiin, joihin työsuojeluhallinto osallistuu. Osallistumispäätöksissä huomioidaan hallinnon painoalueet ja ajankohtaisuus sekä maantieteellinen tasapuolisuus.

Näyttely on avoinna virka-aikana. Ryhmiä pyydetään sopimaan vierailusta ennakkoon. Vierailu on kävijöille maksuton.