14-vuotias nuori työntekijä työskenteli moottorikäyttöisellä ruohonleikkurilla ja loukkaantui – sakkoja työturvallisuusrikoksesta

Julkaisuajankohta 14.5.2024 13.07
Tiedote

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi yhtiön työnjohtajan 30 päiväsakon yhteiseen sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta ja vammantuottamuksesta. Lisäksi yhtiön aluejohtajalle ja yksikön päällikölle tuomittiin 20 päiväsakkoa työturvallisuusrikoksesta. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 10.5.2024.

Tuomio liittyi Vantaalla kesäkuussa 2022 sattuneeseen työtapaturmaan. 14-vuotias työntekijä oli leikannut nurmikkoa moottorikäyttöisellä ruohonleikkurilla, johon oli tullut useamman kerran ruohotukos. Työntekijä oli poistanut ruohoa leikkurin takaluukusta sitä sammuttamatta, jolloin leikkurin terä osui hänen käteensä. Asiassa oli keskeisesti kyse siitä, olisiko 14-vuotias työntekijä saatu palkata kyseiseen työhön. Lisäksi kyse oli siitä, oliko työntekijä perehdytetty työhön ja sen vaaroihin riittävästi ja oliko työnantaja valvonut tämän työskentelyä riittävästi.

Tapauksessa kunkin vastuuasemassa olevan henkilön katsottiin osaltaan syyllistyneen työturvallisuusrikokseen laiminlyömällä työturvallisuusvelvoitteitaan. Käräjäoikeus totesi, että nuorista työntekijöistä annetun lain ja sen nojalla annettujen asetusten perusteella on selvää, ettei 14-vuotiasta työntekijää olisi saatu palkata kyseiseen työhön eikä hänellä olisi saanut teettää sellaista työtä, johon on kuulunut työskentely moottorikäyttöisellä ruohonleikkurilla, etenkään vaativissa olosuhteissa. Käräjäoikeus korosti, ettei vastuuta poista se, että työnantajan edustajat olivat ilmeisesti tietämättömiä siitä, ettei 14-vuotiasta saa palkata ruohonleikkaajaksi. Heillä on asemansa vuoksi ollut velvollisuus ottaa selvää nuoriin työntekijöihin liittyvistä rajoituksista. Nuorista työntekijöistä oli myös jaettu yhtiössä ohjeita. Vastuuta ei poista se, että henkilö ei ole lukenut tai ehtinyt lukea annettuja ohjeita.

Lisäksi käräjäoikeus katsoi, että perehdytys ruohonleikkurin vaaratekijöistä ja tukoksen puhdistamisesta oli ollut puutteellista. Työntekijällä ei ollut käsitystä siitä, että takaluukusta on yhteys ruohonleikkurin terään ja ettei kättä saa laittaa takaluukkuun. Myös työskentelyn valvonnan käräjäoikeus katsoi puutteelliseksi. Työnjohtaja oli ensimmäiset 1,5 päivää valvonut työntekijän työskentelyä siten, että hänellä oli näköyhteys työntekijään. Toisen päivän viimeisessä kohteessa työntekijä oli työskennellyt pidemmän ajan itsenäisesti ja ilman nimenomaista valvontaa kohteessa, jossa työ oli ollut vaativampaa. Käräjäoikeus katsoi, ettei työntekijää olisi saanut jättää työskentelemään yksin ja ilman nimenomaista valvontaa. Asianmukaisella valvonnalla olisi voitu havaita ja puuttua turvallisuudelle ja terveydelle vaaralliseen toimintaan.

Nuoret ovat aikuisia työntekijöitä suuremman suojelun tarpeessa

”Kesätyökauden taas alkaessa on erityisen hyvä pitää mielessä, että nuoret ovat aikuisia työntekijöitä suuremman suojelun tarpeessa ikänsä sekä vähäisemmän ammattitaitonsa ja työkokemuksensa vuoksi. 14-vuotta täyttänyt tai saman kalenterivuoden aikana 14 vuotta täyttävä henkilö voidaan palkata sellaiseen kevyeen työhön, joka ei vahingoita hänen terveyttään tai kehitystään eikä aiheuta haittaa hänen koulunkäynnilleen. 14-vuotiaalla saa teettää sosiaali- ja terveysministeriön kevyiden töiden esimerkkiluettelossa mainittuja töitä. Myös nuoren työntekijän opastus ja työn valvonta on erityisen tärkeää”, muistuttaa juristi Linda Utriainen Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden tuomio, asianumero R 24/1343. Tuomio ei ole lainvoimainen.

Sosiaali- ja terveysministeriön esimerkkiluettelo kevyistä töistä löytyy Finlexistä.

Lisätiedot:
Juristi Linda Utriainen, puh. 02950 16293, [email protected]
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto


Yhteyshenkilöt

.

Työolot Työsuojelu Työsuojeluviranomainen