Murupolku - Usein kysytty kysymys

Ostamme kansainvälisiä kuljetuspalveluita alihankkijaltamme. Kuljetukset lähtevät Suomesta, mutta päättyvät ulkomaille. Miten tilaajavastuulain soveltamisen raja-arvo lasketaan tällaisten sopimusten osalta?

Tilaajavastuu

Tilaajavastuulakia sovelletaan alihankintasopimuksiin, joiden arvo ilman arvonlisäveroa on vähintään 9 000 euroa. Ostettaessa kansainvälisiä kuljetuspalveluita alihankintasopimuksen kokonaisarvosta otetaan huomioon veloitusten se osa, joka kohdistuu kuljetuspalvelun ja siihen mahdollisesti liittyvän muun palvelun Suomessa suoritettuun osuuteen.

Jos osapuolet tekevät useita peräkkäisiä sopimuksia lyhyin keskeytyksin, lasketaan sopimusten arvot yhteen raja-arvon ylittymistä arvioitaessa. Tilaajalla on selvitysvelvollisuus, jos Suomessa suoritetun työn osuus peräkkäisissä sopimuksissa on yhteensä vähintään 9 000 euroa (alv 0 %).

17.10.2023