500-kiloinen telaketju putosi työntekijän kädelle – tuotantopäällikölle sakkoja

Julkaisuajankohta 7.2.2024 15.49
Tiedote

Pirkanmaan käräjäoikeus tuomitsi koneiden valmistuksen alalla Pirkkalassa toimivan yrityksen tuotantopäällikön 15 päiväsakon sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta ja vammantuottamuksesta. Työnjohtajana toiminut tuomittiin samoista rikoksista, mutta hänen laiminlyöntinsä katsottiin kuitenkin niin lieviksi, että hänet jätettiin rangaistukseen tuomitsematta. Syyttäjä luopui yrityksen toimitusjohtajaa kohtaan esitetystä rangaistusvaatimuksesta. Lisäksi yhteisösakkovaatimus yritystä kohtaan jätettiin tuomitsematta. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 1.2.2024.

Tapaus liittyy lokakuussa 2021 Pirkkalassa yrityksen tiloissa tapahtuneeseen työtapaturmaan. Työntekijä oli nostamassa siltanosturilla noin 500 kiloa painavaa telaketjua trukkilavalta ja laittamassa puukapulaa lavan ja telaketjun väliin, kun telaketju oli luistanut nostoapuvälineenä käytetystä raputarraimesta ja pudonnut työntekijän käden päälle. 

Vastaajat kiistivät oikeudessa syyllisyytensä ja vaativat syytteiden hylkäämistä.  

Käräjäoikeus totesi, että asiassa saadun selvityksen mukaan tapaturmahetkellä käytetty nostamisen toteutustapa on ollut vaarallinen ja se on pitänyt sisällään ilmeisen luistamisvaaran, jonka ohella siinä on käytetty vaarallista nostoapuvälinettä. Lisäksi käräjäoikeus totesi, että vaikka käytetty työtapa oli toisen yrityksen ohjeistama, vastuu suunnitella nostotyö ja arvioida siihen liittyvät vaarat on ollut työnantajayrityksen edustajilla. Käräjäoikeus tosin katsoi myös, että tapaturma aiheutui osin työntekijän omasta ohjeistuksen vastaisesta toiminnasta. 

”Työnantajalla on velvollisuus suunnitella nostotyö ja valita käytettävät nostoapuvälineet huolellisesti siten, ettei niistä aiheudu työntekijöille vaaraa”, muistuttaa lakimies Lassi Anttila Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.

Pirkanmaan käräjäoikeuden tuomio 1.2.2024, asianumero R 23/5385. Tuomio ei ole lainvoimainen. 

Työolot Työsuojelu Työsuojeluviranomainen