7 keinoa yhdenvertaisuuden edistämiseen työpaikalla

Verkkouutinen 10.9.2020

Työsuojelutarkastajat kokosivat seitsemän hyväksi havaittua keinoa yhdenvertaisuuden edistämiseen työpaikoilla:

 1. Käykää läpi työpaikan prosessit ja käytännöt yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Voitte pohtia mm. työhönottoa, tehtävien jakamista, koulutuksia ja niihin pääsyä, työsuhde-etuja ja uralla etenemistä. On hyvä huomioida, että kaikkien työntekijöiden kohteleminen samalla tavalla ei tarkoita sitä, että yhdenvertaisuus toteutuisi. Pohtikaa, mitä tarvitaan, jotta ihmiset olisivat tosiasiallisesti yhdenvertaisia.
   
 2. Huomioikaa yhdenvertaisuus ja ihmisten moninaisuus työpaikan materiaaleissa, lomakkeissa ja viestinnässä.
   
 3. Perustakaa työpaikalle yhdenvertaisuus ja tasa-arvoasioiden arviointi- ja kehittämisryhmä.
   
 4. Varmistakaa, että työpaikalla on selkeät menettelytavat syrjinnän käsittelyyn ja ennaltaehkäisemiseen.
   
 5. Tarjotkaa henkilöstölle mahdollisuuksia osallistua työelämän yhdenvertaisuutta käsittelevään koulutukseen. Tiedon lisääminen on oleellinen osa yhdenvertaisen työpaikkakulttuurin kehittämistä.
   
 6. Tehkää työpaikalle yhdenvertaisuussuunitelma, joka sisältää konkreettisia toimenpiteitä työpaikan yhdenvertaisuuden edistämiselle. (Huom. yli 30 hengen työpaikoilla tämä on lakisääteistä.)
   
 7. Tarkastelkaa työpaikan yhdenvertaisuustilannetta määräajoin ja toteuttakaa tarvittaessa muutoksia ja tarkennuksia edistämistoimenpiteisiin. Apuna selvittämisessä voi käyttää esimerkiksi tarkistuslistoja, anonyymeja kyselyitä ja henkilöstöbarometrejä.


Lisätietoa: 

Kuvassa sateenkaaren värit ja teksti: Työsuojeluviranomainen valvoo yhdenvertaisuutta työelämässä. www.tyosuojelu.fi Voit kysyä neuvoa anonyymisti: 0295 016 620