Aiempaa useampi otti työsuojeluviranomaiseen yhteyttä kokemansa syrjinnän takia

Mediatiedote 14.6.2021

Työsuojeluviranomainen sai vuoden 2020 aikana noin 600 työsyrjintään liittyvää yhteydenottoa. Määrä kasvoi edellisestä vuodesta noin sadalla. Työsuojeluviranomainen julkaisi raportin yhdenvertaisuuden ja syrjinnän kiellon valvonnasta.

Työsuojeluviranomainen valvoi yhdenvertaisuutta ja syrjinnän kieltoa vuonna 2020 kaikkiaan 720 tarkastuksella. Valvonnan kohteina olivat ulkomaisten työntekijöiden syrjintä palkanmaksussa ja muissa työsuhteen vähimmäisehdoissa, työnantajan velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta sekä syrjintä työpaikkailmoituksissa. Lisäksi tehtiin valvontapyyntöjen perusteella tarkastuksia, joissa valvottiin yksittäisen työntekijän tai työnhakijan kokemaa syrjintää.

Tarkemmat tiedot selviävät työsuojeluviranomaisen tuoreesta raportista Yhdenvertaisuuden ja syrjinnän kiellon valvonta työelämässä vuonna 2020 (julkaistaan myöhemmin ruotsiksi). Raportissa on myös tapauskuvauksia valvonnasta.

Syrjintää erityisesti terveydentilan, alkuperän ja kansalaisuuden perusteella

Työsyrjintään liittyvissä 600 yhteydenotossa oli useimmiten kyse siitä, että yhteydenottaja kysyi neuvoja asian käsittelyyn työpaikalla tai halusi keskustella siitä, onko hänen tapauksessaan kyse syrjinnästä vai ei. Edellisenä vuonna yhteydenottoja tuli noin 500.

”On hienoa, että yhä useampi syrjintää työelämässä kokenut ottaa meihin yhteyttä. Pystymme puuttumaan työpaikkojen syrjiviin käytäntöihin vain, jos saamme niistä tiedon”, kertoo ylitarkastaja Päivi Laakso Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.

Varsinaisia valvontapyyntöjä tuli noin 200, ja näiden perusteella tehtiin 140 tarkastusta. 42 tarkastuksessa katsottiin, että työnantaja oli toiminut syrjinnän kiellon vastaisesti. Havaittu syrjintä liittyi useimmiten terveydentilaan erityisesti työsuhteen päättämiseen liittyvissä tilanteissa tai alkuperään ja kansalaisuuteen erityisesti työhönotossa. 

Puutteita ulkomaisten työntekijöiden palkanmaksussa ja työajoissa 

Ulkomaisen työvoiman käyttöön liittyen valvottiin syrjinnän kieltoa noin 430 tarkastuksella. Näistä lähes 60:ssa havaittiin palkanmaksussa tai muissa vähimmäisehdoissa syrjintää alkuperän, kielen tai kansalaisuuden perusteella. Tämä ei tarkoita sitä, että muissa tapauksissa syrjintää ei ole tapahtunut, sillä usein todellista palkkavertailua ei voida tehdä muun muassa puutteellisten työaika-asiakirjojen vuoksi. Tarkastuksilla annettiinkin monesti velvoitteita myös puutteellisesta tai puuttuvasta työaikakirjanpidosta ja työvuoroluettelosta.

Työnantajan velvollisuutta edistää yhdenvertaisuutta työpaikalla valvottiin noin 140 tarkastuksella, ja niistä yli puolessa havaittiin epäkohtia.

Puhelinneuvontaan voi soittaa anonyymisti 

Työsuojeluviranomaisten valtakunnallinen puhelinneuvonta palvelee arkisin klo 9–11:30 ja 12.30–15 numerossa 0295 016 620. Numeroon voi soittaa anonyymisti. Yksittäisen työntekijän tai työnhakijan syrjintätapausta valvotaan vain hänen omalla suostumuksellaan. Muista syrjintähavainnoista voi antaa nimettömän vihjeen.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Päivi Laakso
p. 0295 016 487, [email protected]
Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue

Ylitarkastaja Ulla Riikonen
p. 0295 018 174, [email protected]
Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue