Ajo- ja lepoaikarikkomuksista päiväsakkoja

Mediatiedote 5.5.2023

Pohjanmaan käräjäoikeus tuomitsi kaksi pohjanmaalaisen kuljetusyrityksen edustajaa tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkomisesta kummatkin 20 päiväsakon rangaistukseen. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 12.4.2023.

Käsiteltävänä olevat laiminlyönnit tulivat ilmi työsuojeluviranomaisen valvoessa yrityksen toimintaa ajo- ja lepoaikoihin liittyen. Tarkastuksen kohteena oli ajanjakso 29.6.–1.11.2020. Tarkastuksella kävi ilmi, että vastaajat olivat kuljettajina jättäneet noudattamatta ajo- ja lepoaikamääräyksiä. Laiminlyönnit koskivat muun muassa viikoittaista ja vuorokautista vähimmäislepoaikaa sekä kuljettajan enimmäisajoaikaa. Vakavia ja erittäin vakavia lepoaikarikkomuksia löytyi yhteensä 10 prosentissa kaikista kuljettajatyöpäivistä. Ajoja oli sekä ulkomailla että kotimaassa.

Lisäksi vastaajat eivät olleet ottaneet talteen kolmannen yrityksen kalustolla ajaneen kuljettajan ajopiirturitietoja, eivätkä siksi voineet luovuttaa näitä ajopiirturitietoja valvontaviranomaiselle. 

Vastaajat tunnustivat laiminlyöneensä ajo- ja lepoaikojen noudattamisen omien ajosuoritustensa osalta. Lisäksi he totesivat, etteivät voineet ottaa kolmannen kuljettajan ajopiirturitietoja talteen, koska kyseinen kuljettaja heidän mukaansa oli ollut vain keikkakuljettajana. 

Käräjäoikeus katsoi, että yrityksellä oli velvollisuus ottaa talteen kuljettajakorttitiedot siinäkin tilanteessa, että kuljettajaa käytetään tilapäisesti. Käräjäoikeus totesi, että vastaajat olivat menetelleet teonkuvauksen mukaisesti, ja siten syyllistyneet tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkomiseen. 

Työsuojeluviranomainen muistuttaa, että kuljetusyritysten tulee aina noudattaa ajo- ja lepoaikoja koskevia säännöksiä sekä kerätä talteen tarvittavat kuljettajakorttitiedot koskien yrityksen toimintaa.  

”Yrityksellä on velvollisuus jäljentää kuljettajakortin ajo- ja lepoaikatiedot myös tilanteissa, joissa kuljettajaa käytetään tilapäisesti”, korostaa lakimies Lassi Anttila Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.

Pohjanmaan käräjäoikeuden asia numero R 22/846. Tuomio on lainvoimainen.

Lisätietoja:
Lakimies Lassi Anttila
p. 0295 018 189, [email protected]
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue