Aki Lappeteläinen väittelee työsuojeluhallinnosta

Mediatiedote 28.8.2020

Aki Lappeteläisen väitöstutkimus ”Kohti yhtenäistä työsuojeluvalvontaa: Työsuojeluvalvonnan toimeenpano ja menettelytavat Suomessa” tarkastetaan perjantaina 28.8. Tampereen yliopistossa. Työsuojeluhallinto ja työsuojeluvalvonta ovat olleet harvoin väitöskirjan aiheena. Edellinen väitöskirja aiheesta valmistui 1990-luvulla.

Tutkimuksessa käydään läpi työsuojeluhallinnon historiaa 1973 perustetusta Työsuojeluhallituksesta tähän päivään saakka. Ajanjaksoon mahtuvat Työsuojeluhallituksen lakkauttaminen vuonna 1993, itsenäisten työsuojelupiirien toiminta-aika vuodesta 1993 vuoteen 2010 ja työsuojeluhallinnon toiminta aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueina vuodesta 2010 alkaen. Tutkimus ei kata uusimpia kehityskulkuja, eli vuosien 2020-2023 runkosuunnitelman valmistelua ja vahvasti valtakunnallisiin hankkeisiin perustuvan ilmiöpohjaisen valvontaotteen kehittämistä.

Lappeteläisen tutkimusotteena on hallinnon evaluaatiotutkimus, ja arvopohjana on valtakunnallisesti yhdenmukaisen työsuojeluvalvonnan tavoite. Tutkimuksessaan Lappeteläinen löytää ongelmia valvonnan valtakunnallisessa yhtenäisyydessä. Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) työ- ja tasa-arvo-osasto (TTO) vastaa tavoitteiden asettamisesta ja tulosohjauksesta, mutta operatiivisesta toiminnasta vastaavat itsenäisinä viranomaisina toimivat työsuojelun vastuualueet. Vastuualueet huolehtivat, että valtakunnalliset tavoitteet sovitetaan kohdeherkästi omaan toimintaympäristöön.

Lappeteläisen johtopäätös on, että työsuojeluhallintoon pitäisi perustaa Pohjoismaiden mallin mukainen keskusorganisaatio, joka määrittelisi työpaikkojen valvontaan valtakunnallisesti yhtenäiset menettelytavat ja valvontaotteen. Tällä hetkellä työsuojeluhallinto toteuttaa valtakunnallista valvontaotetta ilmiöpohjaisesti ja valtakunnallisten hankkeiden avulla.

Väitöskirja on saatavilla osoitteesta: https://trepo.tuni.fi/handle/10024/122689

Työsuojeluhallinnon vuosien 2020-2023 runkosuunnitelma löytyy osoitteesta: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161787/STM_63_2019_Tervetta_tyota.pdf?sequence=1&isAllowed=y