Alkuperään, kansalaisuuteen ja kieleen liittyvä syrjintä edelleen kasvussa työelämässä

Mediatiedote 26.4.2022

Ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden syrjintäkokemukset ovat olleet viime vuosina kasvussa. Vuosina 2020 ja 2021 alkuperään, kansalaisuuteen ja kieleen liittyvien valvontapyyntöjen määrä on noussut merkittävästi. Havainnot käyvät ilmi työsuojeluviranomaisen tuoreesta raportista Yhdenvertaisuuden ja syrjinnän kiellon valvonta työelämässä vuonna 2021.

Työsuojeluviranomainen valvoo syrjinnän kieltoa ja yhdenvertaisuutta työelämässä sekä syrjintää kokeneiden pyynnöstä että viranomaisaloitteisesti. 

Syrjintää erityisesti terveydentilan, alkuperän ja kansalaisuuden perusteella 

Vuoden 2021 aikana työsuojeluviranomainen sai noin 570 työsyrjintään liittyvää yhteydenottoa. Useimmiten kyse oli siitä, että yhteydenottaja kysyi neuvoja asian käsittelyyn työpaikalla tai halusi keskustella siitä, onko hänen tapauksessaan kyse syrjinnästä vai ei. Yhteydenottojen määrä on ollut kasvussa vuosina 2020 ja 2021 suhteessa aikaisempiin vuosiin. 

Yhteydenotot johtivat 210 valvontapyyntöön, joiden perusteella tehtiin 134 tarkastusta. Tarkastuksissa valvottiin yksittäisen työntekijän tai työnhakijan kokemaa syrjintää. 46 tarkastuksessa katsottiin, että työnantaja oli toiminut syrjinnän kiellon vastaisesti. Havaittu syrjintä liittyi useimmiten terveydentilaan (n. 53 % tarkastuksista), muuhun henkilöön liittyvään syyhyn (n. 35 %) tai alkuperään, kansallisuuteen tai kieleen (n. 21 %). Vammaisuuteen, uskontoon, perhesuhteisiin tai seksuaalisuuteen suhtautumiseen liittyviä syrjintätapauksia tulee edelleen vain harvoin työsuojeluviranomaisen tietoon.

”On hienoa, että ulkomaalaista alkuperää tai kansalaisuutta olevat työntekijät ovat viime vuosien aikana aiempaa enemmän rohkaistuneet ottamaan yhteyttä viranomaiseen. Pystymme puuttumaan työelämän syrjintään vain, jos tapahtumat tuodaan tietoomme”, kertoo ylitarkastaja Päivi Laakso Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta. 

Vuonna 2021 tehdyissä tarkastuksissa syrjivä kohtelu liittyi palvelussuhteen päättämiseen noin 44 prosentissa tarkastuksista. Syrjintää palvelussuhteen aikana arvioitiin noin 43 prosentissa tehdyistä tarkastuksista. Tarkastuksista noin 15 prosenttia koski työhönottoa.

Puutteita ulkomaisten työntekijöiden palkanmaksussa ja työajoissa 

Viranomaisaloitteisesti yhdenvertaisuutta ja syrjinnän kieltoa valvottiin 729 työsuojelutarkastuksella. Valvonta kohdistui ulkomaalaisten työntekijöiden syrjintään palkanmaksussa ja muissa työsuhteen vähimmäisehdoissa, työnantajan velvollisuuteen edistää yhdenvertaisuutta sekä syrjiviin työpaikkailmoituksiin.

Ulkomaisen työvoiman käyttöön liittyvää syrjintää valvottiin noin 640 tarkastuksella. Näistä 73:lla (n. 11 % tarkastuksista) havaittiin syrjintää palkanmaksussa tai muissa vähimmäisehdoissa alkuperän, kielen tai kansalaisuuden perusteella. Tämä ei tarkoita sitä, että muissa tapauksissa syrjintää ei tapahtunut, sillä usein todellista palkkavertailua ei voida tehdä muun muassa puutteellisten työaika-asiakirjojen vuoksi. Tarkastuksilla annettiinkin monesti velvoitteita myös puutteellisesta tai puuttuvasta työaikakirjanpidosta ja työvuoroluettelosta. 

Työnantajan velvollisuutta edistää yhdenvertaisuutta työpaikalla valvottiin noin 78 tarkastuksella, ja niistä yli puolessa havaittiin epäkohtia. 

Tarkemmat tiedot selviävät työsuojeluviranomaisen tuoreesta raportista Yhdenvertaisuuden ja syrjinnän kiellon valvonta työelämässä vuonna 2021. Raportissa on mukana myös tapauskuvauksia.

Puhelinneuvontaan voi soittaa nimettömästi 

Työsuojeluviranomaisten valtakunnallinen puhelinneuvonta palvelee arkisin klo 9–15 numerossa 0295 016 620. Numeroon voi soittaa kertomatta nimeään. Yksittäisen työntekijän tai työnhakijan syrjintätapausta valvotaan vain hänen omalla suostumuksellaan. Muista syrjintähavainnoista voi antaa nimettömän vihjeen. 

Raportti: Yhdenvertaisuuden ja syrjinnän kiellon valvonta työelämässä vuonna 2021. Työsuojeluhallinnon julkaisuja 1/2022 (pdf).

Lisätietoja: 

Ylitarkastaja Päivi Laakso, p. 0295 016 487, [email protected]
Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue 

Ylitarkastaja Ulla Riikonen, p. 0295 018 174, [email protected]
Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue