Asbestipurkutöiden valvonta on valtakunnallisesti yhdenmukaista

Mediatiedote 29.7.2021

Aluehallintovirastojen (avi) työsuojelun vastuualueet suorittavat asbestipurkutyön valvontaa valtakunnallisilla hankkeilla. Hankkeilla yhdenmukaistetaan asbestipurkutöiden valvontaa. Valvontaa tehdään asbestipurkutyölupien ja työpaikalla suoritettavien asbestipurkutöihin liittyen.

”Vuoden 2021 suoritetussa asbestityön valvonnassa havaitut puutteet kohdentuvat tasaisesti työn eri osa-alueille”, kertoo ylitarkastaja Mikko Koivisto avin työsuojelun vastuualueelta.

Osana asbestipurkutyön valvontaa työsuojeluviranomaiset valvovat asbestipurkutyötä koskevaa ilmoitusmenettelyä. Asbestipurkutyöhön ryhtyvän on tehtävä alueellisesti toimivaltaiselle työsuojeluviranomaiselle kirjallinen asbestityön ennakkoilmoitus.

”Ennakkoilmoitus on toimitettava seitsemän päivää ennen purkutyön aloitusta. Valvontaa kohdennetaan mm. ilmoituksiin, joissa seitsemän päivän ilmoitusaika ei täyty. Hätätyön, esim. putkirikko, osalta ennakkoilmoitus on tehtävä heti, kun se on mahdollista. Muu perusteltu ilmoitusajasta poikkeaminen edellyttää alueellisen työsuojeluviranomaisen hyväksynnän”, muistuttaa ylitarkastaja Mikko Koivisto.

Asbestityön altistumisalueen puhtauden varmistamisen osalta valvontaa kohdennetaan asbestityön suorittaneeseen tahoon ja tilaajaan. Puhtauden varmistaminen ja tilan jatkokäytön turvallisuus edellyttävät yhteisen asiakirjan laatimisen.

Vuokratyövoimaa asbestipurkutyössään käyttävä on työn aikana velvollinen noudattamaan työturvallisuuslain työnantajaa koskevia säädöksiä.

Lisätiedot:
Ylitarkastaja Mikko Koivisto, p. 0295 018 672, [email protected]
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue

Linkit:
Tyosuojelu.fi: Asbesti
Asbestiasetuksen ja -lain tulkintaohjeet asbestityötä suoritettavien tahojen ja tilaajien avuksi: