Asiattomasta johtamistavasta ja muusta epäasiallisesta kohtelusta toimitusjohtajalle ja yhtiölle sakkoja

Mediatiedote 18.1.2022

Päijät-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi Lahdessa toimivan, muovituotteita valmistavan yhtiön toimitusjohtajan työturvallisuusrikoksesta 50 päiväsakkoon ja yhtiön 6 000 euron yhteisösakkoon. Lisäksi toimitusjohtaja ja yhtiö velvoitettiin maksamaan työntekijälle tilapäisestä haitasta 3 000 euroa ja kärsimyskorvauksena 2 000 euroa. Tapauksessa oli kyse epäasiallisesta kohtelusta ja haitallisesta kuormittumisesta. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 17.1.2022. 


Tapauksessa työnantajayhtiössä toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana toiminut sekä yhtiön omistanut työnantajan edustaja oli kohdistanut taloushallinnon tehtävissä työskennelleeseen työntekijään epäasiallista kohtelua. Toimitusjohtaja oli muun muassa toistuvasti huutanut työntekijälle, nimitellyt häntä halventavasti sekä vähätellyt hänen työntekoaan ja puuttunut siihen perusteettomasti. Lisäksi toimitusjohtaja oli useita kertoja puhunut työntekijästä pilkkaavaan sävyyn yhtiön muille työntekijöille. Työntekijä oli pyytänyt toimitusjohtajaa monta kertaa lopettamaan epäasiallisen käytöksen. Lisäksi toiset samalla työpaikalla työskennelleet työntekijät olivat yrittäneet puuttua toimitusjohtajan toimintaan tuloksetta.


Epäasiallinen kohtelu oli alkanut keväällä 2018 ja kestänyt seuraavan vuoden loppuun, jolloin työntekijä irtisanottiin. Käräjäoikeus katsoi, että epäasiallinen kohtelu oli ollut pitkäaikaista ja luonteeltaan sellaista, että siitä oli aiheutunut haittaa työntekijän terveydelle. Käräjäoikeus arvioi, että toimitusjohtaja oli myös käsittänyt menettelynsä olevan työntekijälle haitallista. Toimitusjohtaja ei ollut kuitenkaan muuttanut käytöstään edes keväällä 2019 järjestetyn työterveysneuvottelun jälkeen.


Työnantajan edustajalla on korostunut velvollisuus käyttäytyä asiallisesti työntekijöitä kohtaan. Työntekijältä saatuun ilmoitukseen koetusta epäasiallisesta kohtelusta ei tule milloinkaan suhtautua välinpitämättömästi, vaan työnantajan edustaja on velvollinen ryhtymään ripeästi toimiin tilanteen korjaamiseksi, muistuttaa työsuojelun lakimies Laura Kantola Etelä-Suomen aluehallintovirastosta. 


Päijät-Hämeen käräjäoikeuden tuomio, asianumero R 21/1448

Lisätiedot:
Lakimies Laura Kantola, puh. 029 501 6577, [email protected] 
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on tervettä ja turvallista.