Asiattomat viestit eivät johtaneet tuomioon häirinnästä, mutta autokorjaamo sai sakkoja riskienarvioinnin puuttumisesta

Mediatiedote 17.12.2021

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi autokorjausalan yhtiön omistajana toimineen työnantajan edustajan sekä toisen työnantajan edustajan työturvallisuusrikoksesta, kummatkin 15 päiväsakkoon. Lisäksi käräjäoikeus tuomitsi yhtiön 5 000 euron yhteisösakkoon. Käräjäoikeus hylkäsi syytteet häirintään, haitalliseen kuormittumiseen ja perehdyttämiseen liittyvistä laiminlyönneistä. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 17.12.2021.

Käsiteltävänä olevat asiat tapahtuivat vuonna 2019 Helsingissä sijaitsevassa autokorjaamossa. Asiakaspalvelu- ja toimistotehtävissä työskennellyt työntekijä oli kokenut työnantajan edustajan kohdelleen häntä asiattomasti esimerkiksi huutamalla, heittämällä tavaroita, antamalla epäselviä ohjeistuksia, arvostelemalla työntekoa sekä lähettämällä asiattomia viestejä. Työntekijä oli myös kokenut kuormittuneensa työssään haitallisesti muun muassa työnantajan asiattoman menettelyn ja työn määrän takia. Lisäksi työntekijä oli pitänyt saamansa perehdytystä puutteellisena.

Häirinnästä ja kuormittumisesta ei ollut riittävästi näyttöä

Käräjäoikeus totesi joidenkin oikeudessa esitettyjen työnantajan edustajan viestien olleen asiattomia, samoin kuin viestien lähettämisen yhdessä tapauksessa työntekijälle työajan ulkopuolella. Käräjäoikeus katsoi kuitenkin, ettei tämän eikä oikeudessa esitettyjen kertomusten perusteella ollut riittävästi näyttöä siitä, että työntekijään kohdistuneessa työnantajan edustajan menettelyssä olisi ollut kyse työturvallisuuslain tarkoittamasta epäasiallisesta kohtelusta. Myöskään perehdytyksen puutteista ei ollut riittävää näyttöä. Käräjäoikeus katsoi myös, että tässä tapauksessa työnantajalle ei ollut syntynyt velvollisuutta puuttua työntekijän kuormittumiseen. 

Riskienarvioinnin tekemisen laiminlyönti oli tahallista

Käräjäoikeus kiinnitti huomiota siihen, että työpaikalla ei ollut tehty työturvallisuuslain edellyttämää työn vaarojen arviointia ja selvitystä. Työsuojelutarkastaja oli antanut työnantajalle kahdesti viranomaisohjeistusta riskienarvioinnin tekemiseksi, ja myös työterveyshuolto oli sitä suositellut. Tämän perusteella käräjäoikeus totesi kyseen olevan tahallisesta rikoksesta, mikä otettiin huomioon rangaistuksen määrän arvioinnissa. Käräjäoikeuden mukaan vaarojen selvittäminen ja arviointi on merkittävä osa työnantajan velvollisuutta huolehtia työntekijöiden työturvallisuudesta.

Työnantajan tulee selvittää epäasiallisen kohtelun tilanteet

Työsuojelun lakimies Laura Kantola Etelä-Suomen aluehallintovirastosta muistuttaa, että epäasiallisen kohtelun tapaukset työpaikoilla voivat olla asianosaisille hyvin vaikeita ja raskaita tilanteita. Työnantajan pitää selvittää tietoonsa tulleet epäasiallisen kohtelun tilanteet puolueettomasti ja niin huolellisesti, että asiassa pystytään ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin.

”Työnantaja on velvollinen myös varmistamaan, että toteutetut toimenpiteet tosiasiassa tilanteeseen vaikuttavat. Jos tilanne työpaikalla edelleen jatkuu, työntekijän kannattaa ottaa hyvissä ajoin yhteyttä työsuojeluviranomaiseen, joka voi velvoittaa työnantajaa toimimaan asian ratkaisemiseksi", Kantola ohjeistaa. 

Helsingin käräjäoikeuden tuomio, asianumero R 21/4639


Lisätiedot:
Lakimies Laura Kantola, 029 501 6577, [email protected] 
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto