Astinlauta katkesi ja työntekijä putosi aukosta – omakotitalon rakentajalle sakkoja työturvallisuusrikoksesta

Mediatiedote 21.4.2023

Työnantajana toiminut omakotitalon rakentaja tuomittiin työturvallisuusrikoksesta 17 päiväsakon sakkorangaistukseen. Pirkanmaan käräjäoikeus antoi tuomion 21.2.2023. 

Tuomio liittyy vuoden 2020 joulukuussa sattuneeseen työtapaturmaan, jossa työntekijä putosi rakenteilla olleen omakotitalon välipohjassa olleesta aukosta alas ensimmäisen kerroksen lattialle. Omakotitalon rakennuttajana toiminut henkilö oli palkannut rakennustöihin kaksi työntekijää. Tapaturmapäivänä työntekijät olivat työskennelleet omakotitalon toisessa kerroksessa. Välipohjassa oli 109 senttiä leveä väliaikainen aukko, jonka yli oli asennettu irrallisia astinlautoja. Tapaturmassa loukkaantunut työntekijä oli ollut kävelemässä aukon yli ja astunut aukon päälle asentamiensa lautojen päälle. Tällöin astinlauta oli mennyt oksan kohdalta rikki, ja työntekijä oli pudonnut aukosta ensimmäisen kerroksen lattialle. 

Tapaturman johdosta käynnistyi tutkinta, jossa työsuojeluviranomainen havaitsi, ettei rakennustyömaalle ollut nimetty pätevää vastuuhenkilöä, tehty putoamissuojaussuunnitelmaa eikä huolehdittu putoamissuojauksen toteuttamisesta. 

Omakotitalon rakennuttaja vastasi itse työturvallisuudesta

Koska omakotitalon rakennuttajana toiminut yksityishenkilö ei ollut nimennyt työmaalle pääurakoitsijaa tai pääasiallista määräysvaltaa käyttävää työnantajaa, tuli hän itse vastuulliseksi yhteisen rakennustyömaan päätoteuttajan työturvallisuusvastuista. Lisäksi hän vastasi työnantajan roolissa palkkaamiensa työntekijöidensä työturvallisuudesta. 

Käräjäoikeus katsoi omakotitalon rakennuttajana toimineen henkilön syyllistyneen työturvallisuusrikokseen, koska hän ei ollut nimennyt rakennustyömaalle pätevää vastuuhenkilöä. Lisäksi työmaalle ei ollut laadittu putoamissuojaussuunnitelmaa, toteutettu putoamissuojausta eikä siellä ollut ei valvottu työn ja olosuhteiden turvallisuutta.

Työsuojeluviranomainen muistuttaa, että laissa säädetyt työturvallisuusvaatimukset koskevat myös omaa omakotitaloaan tai vapaa-ajan asuntoaan rakennuttavaa yksityishenkilöitä aina, jos he toimivat yhdenkin työmaalla työskentelevän työntekijän työnantajana. 

Yksityishenkilönä toimiva rakennuttaja voi joutua vastaamaan myös yhteisen rakennustyömaan päätoteuttajalle säädetyistä velvollisuuksista, jos hän ei ole nimennyt yhteiselle rakennustyömaalle pääurakoitsijaa eikä siellä toimi muutakaan pääasiallista määräysvaltaa käyttävää työnantajaa. Näistä velvollisuuksista säädetään rakennustyöturvallisuudesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (VNa 205/2009).

Työmaasta tulee yhteinen rakennustyömaa, jos siellä toimii samanaikaisesti tai peräkkäin useampi kuin yksi työnantaja tai itsenäinen työnsuorittaja. 

Pirkanmaan käräjäoikeuden tuomio R 22/5204. Tuomio on lainvoimainen.

Lisätietoja:
Lakimies Sari-Anne Salminen
0295 018 682, [email protected]
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue