Avin tarkastajat iskevät virtuaalisesti Forssaan ja Loimaalle – info "Tilaajavastuu tutuksi ennen tarkastuksia" 16.2.

Mediatiedote 26.1.2021

Tilaajavastuutarkastusten kohteina on muun muassa teollisuus, rakentaminen ja logistiikka-ala.

Tilaajavastuutarkastajat tekevät helmikuussa 2021 tarkastuksia Forssassa ja Loimaalla. Tarkastukset tehdään kirjallisesti ilman yrityskäyntejä. Tarkastajat järjestävät 16.2.2021 verkossa infon ”Tilaajavastuu tutuksi ennen tarkastuksia”, jossa kerrotaan tilaajavastuulain noudattamisesta. Info on maksuton ja kaikille avoin. 

Tarkastuksessa selvitetään, kuuluvatko yrityksen tekemät sopimukset lain soveltamisalaan ja miten selvitysvelvollisuutta on noudatettu. Tarvittaessa pyydetään tarkempia tietoja laskutuksesta tai kirjanpidosta. 

Tarkastusten tarkoituksena on tehdä tilaajavastuulakia tunnetuksi ja valvoa, että alueen yritykset noudattavat lakia. Tilaajavastuulaki koskee tilanteita, joissa yritys käyttää ulkopuolista työvoimaa, joko vuokraamalla työntekijöitä tai ostamalla toiselta yritykseltä esimerkiksi rakentamis-, kuljetus- tai huoltopalveluita. Sopimus voi olla myös suullisesti solmittu, esimerkiksi puhelimitse tehty tilaus työstä.

Tilaajavastuun noudattaminen on vastuullisuutta

Tilaajavastuulailla ehkäistään harmaata taloutta ja varmistetaan, että kilpailu alalla on reilua myös sellaisille yrityksille, jotka hoitavat lakisääteiset velvoitteensa asianmukaisesti.  Käytännössä yrityksen tulee ennen palvelun tilaamista pyytää sopimuskumppania toimittamaan selvitykset siitä, että se on hoitanut lakisääteiset velvoitteensa. Tilaajavastuulain mukaisiin selvityksiin kuuluvat esimerkiksi selvitys verojen maksusta ja työterveyshuollon järjestämisestä. Mikäli tilaaja jättää selvitykset hankkimatta tai tilaa palvelun velvoitteitaan laiminlyövältä yritykseltä, sille voidaan määrätä laiminlyöntimaksu. 

Infossa voit kysyä neuvoa tilaajavastuutarkastajilta

Infossa 16.2. kerrotaan, mitä tilaajavastuu on, milloin tilaajavastuuselvitykset täytyy hankkia ja miten toimia mahdollisessa ongelmatilanteessa. Tilaisuuteen pääsee osallistumaan linkistä, joka löytyy sivulta www.tyosuojelu.fi/live5. Infoon ei tarvitse ilmoittautua. Infon aikana tilaajavastuutarkastajat vastaavat chatissa yleisön kysymyksiin. Vaikka tarkastukset helmikuussa kohdistuvat Forssaan ja Loimaalle, infoon voi osallistua myös muilta paikkakunnilta.

Lisätiedot:
Tarkastaja Taru Rikula, 0295 016 125 
Tarkastaja Pauli Ollikka, 0295 016 239
[email protected] 
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Twitter: @tilaajavastuu

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue vastaa tilaajavastuulain valvonnasta koko Suomessa. 

Forssan kehräämöalue