Byggnadsställningarna, eller ”tällingit” som de kallas hos oss, ska vara säkra

Mikko Koivisto 17.4.2024

Byggnadsställningstorsdagen som ordnas den 18 april 2024 påminner om arbetssäkerheten på ställningar inom byggbranschen och betonar vikten av att dessa monteras och används på rätt sätt. Vid upp till rentav var tredje inspektion på arbetsplatser har vi observerat brister i arbetssäkerheten på ställningarna.

Det är återigen dags för Byggnadsställningsstorsdagen, som redan blivit en tradition. Den finns antecknad i arbetarskyddsinspektörens kalender den 18 april 2024. Visserligen firar arbetarskyddsinspektören vid behov byggnadsställningstorsdag vid varje inspektion, om det finns brister i ställningarna, men det är ändå motiverat att lyfta fram ställningarnas arbetssäkerhet som ett separat tema en dag. Vi kallar ställningarna för ”tällingit” hos oss, och det är ett mycket brett begrepp. De omfattar allt från små flyttbara ställningar till skydd runt omkring höga höghus och till och med ställningar med skyddstak.

Brister påträffades på var tredje granskad arbetsplats

Det är motiverat att lyfta fram frågan om ställningarna som ett stort tema en dag, eftersom man vid arbetarskyddsinspektioner på byggarbetsplatserna ofta måste ingripa i brister som observerats i ställningarna, tyvärr ofta också efter en arbetsolycka då man utreder olyckan. I fjol behandlade inspektörerna inom byggbranschen ställningar vid cirka 1 900 arbetarskyddsinspektioner och brister upptäcktes vid var tredje inspektion. Bristernas mångfald varierar från mindre brister till ställningar som helt saknar räcken. Vid inspektionerna ser man ibland också helt oplanerade skapelser som är svåra att ens kalla för ställningar.

Vårt elektroniska arkiv är fullt av olycksfallsberättelser kopplade till ställningar. Ett av de farligaste arbetsskedena i anslutning till ställningarna är att montera och riva höga fasadställningar. Även om monteringen av ställningarna har planerats av flera ställningstillverkare som så att personliga fallskydd kan användas oavsett var ställningen monteras eller rivs, så ser man ofta ställningsmontörer som monterar ställningskonstruktionerna utan personligt fallskydd. Beror det månne på att ställningsmontörerna är för vana vid arbetet och därför inte fäster selen någonstans, vilket ökar risken för olycksfall i arbetet.

Endast en rätt monterad ställning är säker

När det gäller ställningarna är det mycket viktigt att ställningarna monteras enligt tillverkarens anvisningar, eftersom de endast rätt hopmonterade tål de påfrestningar som är avsedda för ställningarna. När det gäller intäckta ställningar ska man beakta att vinden inte ska kunna påverka ställningens säkerhet för mycket innanför huvan. Lyckligtvis ser man ofta ställningsmontörer som monterar ställningar och som kan göra det rätt, vilket gör att de egentliga byggarbetena sedan är säkra för arbetstagarna. Den som använder ställningen ska förstås också beakta tillverkarens anvisningar. När ställningarna har monterats på ett hållbart underlag enligt tillverkarens anvisningar och används enligt anvisningarna är det tryggt att arbeta på ställningen.

Som en positiv utveckling har jag under de senaste åren lagt märke till att man ofta kan se ställningar användas på takrenoveringar på egnahemshus. Så har det inte alltid varit. Ställningens räcken är hållbarare än ett räcke som fästs vid egnahemshusens konstruktioner. Det går inte alltid nämligen att få fullständig klarhet i konstruktionerna på gamla egnahemshus. Ställningen är också en ergonomiskt bra lösning till exempel då takrännor monteras i samband med takrenoveringen på egnahemshus.

Som jag sa i början är Byggnadsställningstorsdagen markerad med stora bokstäver i arbetarskyddsinspektörens kalender. Du kan se oss under Byggnadsställningstorsdagen där vi lyfter fram temat. Ämnet är viktigt och vi strävar tillsammans efter att hålla ställningarnas arbetssäkerhet på en hög nivå. Vi ses på byggarbetsplatserna!
 

Mikko Koivisto

Mikko Koivisto

Överinspektör