Digitaalisen asiointipalvelun pilotti on käynnissä

Verkkouutinen 14.3.2022

Työsuojeluviranomaisen digitaalisen asiakaspalvelun pilotointi on käynnissä. Tarjolla on kolme palvelua, joista kaksi on kohdennettu työnantajille ja yksi työntekijöille. Työnantaja voi hoitaa palvelussa selvityksen työsuojelutarkastajan antamaan kehotukseen tai toimintaohjeeseen. Palvelussa voi myös arvioida oman työpaikan työturvallisuuden hallintaa. Työntekijä voi tehdä palvelun kautta työtodistusasian valvontapyynnön.

Sähköisessä asiointipalvelussa saat asiasi käsittelyyn aiempaa nopeammin, eikä papereiden lähettely kirjepostissa ole tarpeen. Voit myös seurata reaaliajassa asiasi käsittelyn etenemistä ja esittää kysymyksiä.

Pilottipalvelut työnantajille

Työnantaja voi toimittaa palvelun kautta selvityksen työsuojelutarkastajan antamaan kehotukseen ja toimintaohjeeseen. Kirjallista selvitystä voi täydentää liitteillä, esimerkiksi asiakirjoilla, valokuvilla ja videomateriaaleilla.

Työsuojelutarkastaja arvioi selvityksen perusteella velvoitteiden täyttymistä. Työnantaja voi seurata asian käsittelyn etenemistä ja hän voi pyydettäessä toimittaa lisää tietoja aiheesta.

Pilottivaiheessa asiointipalvelussa ei voi toimittaa selvitystä kaikkiin työsuojelutarkastajien antamiin kehotuksiin ja toimintaohjeisiin. Mahdollisuus koskee vain valituissa valvontahankkeissa annettuja velvoitteita. Tieto siitä, onko asiointi mahdollista, ilmenee sähköpostilla toimitetun tarkastuskertomuksen saatteesta.

Pilotointivaiheeseen valituissa hankkeissa ohjataan ensisijaisesti sähköisen asiointipalvelun käyttöön, mutta myös nykyinen menettelytapa on edelleen käytössä asiakkaan niin halutessa.

Palvelussa työnantaja voi myös tehdä työturvallisuuden hallinnan arvioinnin yhteistyössä työntekijöidensä kanssa. Arvioinnin tulokset eivät välity eteenpäin työsuojeluviranomaiselle, vaan ne jäävät työnantajan omaan käyttöön.

Työtodistusasian valvontapyynnöstä on tullut nopeasti suosittu

Työntekijällä on mahdollisuus tehdä palvelun kautta työtodistusasian valvontapyyntö. Tämä tarkoittaa sitä, että jos työnantaja ei anna työntekijälle työtodistusta, työntekijä voi tehdä asiointipalvelussa valvontapyynnön työsuojeluviranomaiselle. Tarvittaessa työsuojelutarkastaja antaa työnantajalle kehotuksen, jolla työnantaja velvoitetaan toimittamaan työtodistus sitä pyytäneelle työntekijälle.

Asiointipalvelussa työtekijä voi seurata asian käsittelyn etenemistä. Vuoden alusta lähtien yli puolet työtodistusta koskevista asiakasyhteydenotoista on jo tullut asiointipalvelun kautta.

Asiointipalveluun pääsee Tyosuojelu.fi-verkkopalvelun kautta. Asiointipalvelun käyttö edellyttää Suomi.fi-tunnistautumista, jolloin käyttäjän perustietoja ei tarvitse erikseen syöttää palveluun. Työnantajan puolesta asioiminen edellyttää Suomi.fi -valtuutusta.

Tutustu asiointipalveluun:

Asiointipalveluun kirjautuminen (Tyosuojelu.fi) 
Tietoa vahvasta tunnistautumisesta verkkoasiointiin (Suomi.fi)
Tietoa työnantajan valtuutuksesta työsuojelun tietojen ilmoittamiseen ja lupien hakemiseen (Suomi.fi)

Lisätiedot:
Ylitarkastaja Antti Ikonen, 029 501 6257, [email protected]
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto