Elintarviketehtaassa käytössä ollut vaarallinen kone toi sakkoja työturvallisuusrikoksesta

Julkaisuajankohta 3.5.2024 13.37
Tiedote

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi elintarvikealan yrityksen 20 000 euron yhteisösakkoon. Lisäksi kaksi työnjohtajaa sekä päätyönjohtaja tuomittiin 15 päiväsakon sakkorangaistuksiin työturvallisuusrikoksesta ja tuotantopäällikkö 20 päiväsakon yhteiseen sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta ja työsuojelurikkomuksesta. Käsiteltävänä oli marraskuussa 2020 Keravalla tapahtunut työtapaturma ja sen tutkinnassa havaitut puutteet työturvallisuudessa. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 29.4.2024.

Tapaturma sattui, kun työntekijä havaitsi töihin tullessaan, että keiton valmistamiseen käytettävän laitteen pumppu oli jäänyt likaiseksi. Hän ryhtyi puhdistamaan pumppua sienellä, jolloin pumppu imaisi työntekijän sormen aiheuttaen vakavan työtapaturman. Pumpun yhde oli niin lyhyt, että sormien oli mahdollista joutua pumpun vaara-alueelle. Pääsyä koneen vaara-alueelle ei sen ollessa käynnissä ollut estetty. Työntekijä ei ollut huomannut pumpun olleen käynnissä, koska se oli lähes äänetön käydessään.

Koneiden käyttöön liittyvät vaarat on estettävä ensisijaisesti teknisin toimenpitein

Käräjäoikeus katsoi, että työnantaja on laiminlyönyt työturvallisuusmääräyksiä. Työnantajan olisi teknisin toimin pitänyt estää se, että keitonsiirtopumppuun voi työntää sormet. Vaara oli tehtaalla pyritty poistamaan ensisijaisesti työntekijöille annettavalla ohjeistuksella, joka sekin oli puutteellinen. Käräjäoikeuden mukaan toimenpiteet vaaran estämiseksi eivät olleet riittäviä.  

Lisäksi käräjäoikeus katsoi, että tuotantopäällikkö on laiminlyönyt ilmoitusvelvollisuutensa työtapaturmasta, joka on aiheuttanut vakavan vamman. ”Vaikeaan vammaan johtaneet työtapaturmat on viipymättä ilmoitettava työsuojeluviranomaiselle”, muistuttaa juristi Anna Tiainen Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta. Työsuojeluviranomainen tutkii kuolemaan ja vaikeaan vammaan johtaneet työtapaturmat.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden tuomio, asianumero R 22/4117. Tuomio ei ole lainvoimainen.


Yhteyshenkilöt

Juristi Anna Tiainen, puh. 0295 016 448, [email protected]
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Työsuojelu Työsuojeluviranomainen Työterveys ja -tapaturmat