Murupolku - Usein kysytty kysymys

En tiedä, onko työpaikalleni tehty työterveyshuollon työpaikkaselvitystä. Mistä voin tarkistaa asian?

Työpaikkaselvitys

Työpaikalle tulee tehdä työterveyshuollon työpaikkaselvitys aina kun työpaikalla on työntekijöitä. Se tulee olla työpaikalla työntekijöiden nähtävillä. Ole yhteydessä työnantajaasi tai työpaikkasi työsuojeluhenkilöstöön asian selvittämiseksi. 

Työpaikkaselvitys tulee päivittää työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisin määräajoin ja silloin kun työpaikan olosuhteissa tapahtuu oleellisia muutoksia, kuten uusien työmenetelmien tai työtilojen käyttöönotto. Myös työterveyshuolto voi ehdottaa työpaikkaselvityksen päivittämistä heille kertyneen tiedon perusteella. 

Työterveyshuolto voi tehdä työpaikalle myös suunnatun työpaikkaselvityksen, jossa perehdytään tarkemmin johonkin työpaikalla esiintyvään vaara- tai kuormitustekijään. Tällaisia ovat esimerkiksi työn fyysiseen tai psykososiaaliseen kuormitukseen tai työpaikan sisäilmastoasioihin liittyvät tekijät.

Työnantajan tulee antaa työntekijöilleen tarpeelliset tiedot työpaikan turvallisuuteen, terveellisyyteen ja työolosuhteisiin vaikuttavista tekijöistä. Tietoa tulee antaa myös näitä asioita koskevista arvioinneista, selvityksistä ja suunnitelmista. Työnantajan on huolehdittava, että näitä asioita käsitellään asianmukaisesti ja riittävän ajoissa työnantajan ja työntekijöiden tai työntekijöiden edustajan kanssa.

17.10.2023