Murupolku - Usein kysytty kysymys

Epäilen, että työsuhteeni päättämisen syyt eivät ole lailliset. Voinko saada työsuojeluviranomaisen lausunnon asiasta?

Työsuhteen päättyminen


Työsuojeluviranomainen ei voi antaa lausuntoja koskien työsuhteen päättämisen laillisuutta. Emme voi antaa lausuntoja edes TE-toimiston pyynnöstä.
Voimme kuitenkin pyytää työnantajalta selvityksen työsuhteen päättämisestä ja toimittaa sen työntekijälle. Halutessaan työntekijä voi itse viedä asian tuomioistuimen käsittelyyn.

Työsuojeluviranomainen ei voi sitä tehdä työntekijän puolesta, sillä kyseessä on yksityisoikeudellinen riita-asia. Työntekijä voi tarvittaessa pyytää tähän apua esimerkiksi ammattiliitolta tai oikeusaputoimistosta.

Jos on perusteita epäillä, että kyseessä on työsyrjintä, työsuojeluviranomainen ottaa asian selvitettäväksi. Tällöinkään emme voi riitauttaa irtisanomista. Sen sijaan tutkimme, onko työnantaja rikkonut syrjinnän kieltoa, ja jos on perusteet epäillä rikosta, teemme siitä poliisille ilmoituksen esitutkintaa varten. Yhdenvertaisuuslaki kieltää syrjinnän iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

17.10.2023