Murupolku - Usein kysytty kysymys

Esihenkilöni käyttäytyy minua kohtaan epäasiallisesti. Tilanne paheni, kun pyysin työnantajaa puuttumaan asiaan. Voiko työsuojeluviranomainen tehdä työsuojelutarkastuksen ilman, että nimeni tule esille? Pelkään, että saan potkut, jos esihenkilöni saa tietää yhteydenotosta viranomaiseen.

Epäasiallinen kohtelu

Työsuojeluviranomaiselle ilmoituksen tehneen henkilöllisyys on lain mukaan pidettävä salassa. Voit siten ilmoittaa epäasiallisesta kohtelusta työsuojeluviranomaiselle ilman, että nimesi tulee esille.

Yleensä ilmoittajan henkilöllisyyden ilmaiseminen on kuitenkin käytännössä tarpeellista, jotta voidaan selvittää, onko työnantaja rikkonut työturvallisuuslakia. Siksi ilmoittajalta pyydetään kirjallinen suostumus siihen, että työsuojeluviranomainen voi käsitellä asiaa nimellä ja olla tarvittaessa yhteydessä työnantajaan. On hyvä myös tiedostaa, että viranomaiselle toimitetut asiakirjat ovat pääsääntöisesti julkisia.

Mikäli et anna lupaa asian käsittelemiseksi nimelläsi, rajaa se niitä toimia, joihin työsuojeluviranomainen voi ryhtyä. Mikäli ilmoitus antaa aihetta, voidaan työpaikalle tehdä työsuojelutarkastus, jossa käsitellään työnantajan yleisiä työturvallisuusvelvoitteita. On myös mahdollista, ettei ilmoitus anna aihetta minkäänlaisiin valvontatoimiin.

Työnantaja ei saa ryhtyä mihinkään kielteisiin toimiin sen takia, että olet tehnyt ilmoituksen työsuojeluviranomaiselle. Työnantajasi menettely on yhdenvertaisuuslaissa kiellettyä syrjintää, jos sinut irtisanotaan tai muutoin asetetaan epäedulliseen asemaan sen takia, että olet ottanut yhteyttä työsuojeluviranomaiseen.

30.10.2023