EU:n laajuinen työsuojelun valvontakampanja: Suomessa sote-alalla ehkäistään hyvin työntekijöiden tuki- ja liikuntaelinsairauksia

Mediatiedote 18.1.2023

Euroopan Unionin jäsenmaat toteuttivat viime kesänä tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisyä edistäneen työsuojelun valvontakampanjan. Koko EU:ssa tehtiin reilut 2 600 kampanjatarkastusta, joihin osallistui 27 maata. Suomessa tarkastuksia tehtiin 103.

”Kampanjan tavoitteena oli lisätä tietoa tuki- ja liikuntaelinsairauksista, sekä niiden ehkäisystä. Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat edelleen yleisempiä työperäisiä terveysongelmia Euroopassa. EU:n laajuisen kampanjan tarkoituksena oli myös arvioida sitä, miten eri EU-maissa on huomioitu tuki- ja liikuntaelinten kuormitus vaarojen tunnistamisessa ja arvioinnissa”, kertoo tarkastaja Tuula Uurala.

Suomessa suurin osa valvontaan liittyvistä tarkastuksista suunnattiin työpaikoille, joilla työskenteli 10–49 työntekijää. Tarkastuksilla keskityttiin arvioimaan sitä, miten hyvin työpaikat tunnistavat vaarojen arvioinnissa tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja millaisia toimenpiteitä niiden vähentämiseksi on tehty. Vain alle 10 % työpaikoista ei ollut tehty minkäänlaisia toimenpiteitä kuormituksen vähentämiseksi.

Useimmilla työpaikoilla keskeiset tuki- ja liikuntaelinkuormitusta aiheuttavat vaarat ja haitat olivat tunnistettu ja arvioitu erittäin hyvin ja riskinarviointi oli tehty asianmukaisesti.  Tulosten mukaan parhaiten sosiaali- ja terveydenhoitoalalla (86 %) ja kuljetus- ja varastointialalla (76 %) sekä heikoiten rakennusalalla (53 %) ja elintarviketeollisuudessa.

”Sosiaali- ja terveydenhuollossa on otettu apuvälineitä laajasti käyttöön potilaiden avustamisessa. Myös fysioterapeutin osallistuminen päivittäiseen hoitotyöhön yhdessä hoitajien kanssa havaittiin hyväksi käytännöksi. Yleisesti havaittiin myös lisääntynyttä yhteistyötä eri ryhmien välillä työpaikoilla”, sanoo Tuula Uurala.

Tarkastuksilla annettiin kuitenkin runsaasti velvoitteita siitä, että riskinarvioinnissa tulisi entistä paremmin huomioida tuki- ja liikuntaelinten kuormitus ja tehdä toimenpiteitä sen vähentämiseksi.

Perehdytykseen ryhtiä

”Työntekijöitä tulisi myös paremmin opastaa ja perehdyttää turvallisiin ja terveellisiin työskentelytapoihin. Huomiota tulisi kiinnittää myös erilaisten työntekijäryhmien, kuten esimerkiksi osa-aikaisten ja vajaatyökykyisten kuormituksen arviointiin, sillä heillä kuormitus voi osoittautua suuremmaksi kuin muilla”, tarkastaja Tuula Uurala muistuttaa.

Hän muistuttaa, että muun muassa työterveyshuollolta saatavat tiedot auttavat suuntaamaan toimenpiteitä tuki- ja liikuntaelin sairauksien ehkäisyyn. Tärkeintä on kuitenkin ennaltaehkäisy, ja jo töiden suunnitteluvaiheessa arvioida niiden mahdolliset vaikutukset.

Tällä hetkellä tarkempia valvontakampanjan tuloksia on saatavilla vain Suomen osalta. Keväällä 2023 kampanjasta julkaistaan yhteenveto EU-tasolla.

Terveellinen työ – Työn keventämisen keinot käyttöön -työsuojelun valvontakampanjan viralliselta sivulta löydät tietoa tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisemisestä.

Lisätiedot:
Tarkastaja Tuula Uurala, [email protected], 0295 016 379
Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue

Tuki- ja liikuntaelinten kuormituksen riskinarvioinnissa pätevät
​​​​​​samat periaatteet kuin muidenkin vaarojen tunnistamisessa ja arvioinnissa
(Kuva: EU-OSHA).