Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston suosituksia turvalliseen työhön paluuseen

Mediatiedote 28.4.2020

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto on julkaissut suosituksia siitä, miten koronaepidemian jälkeinen työhön paluu voidaan hoitaa turvallisesti. Julkaisu antaa työnantajalle ohjeita riskien arviointiin ja tarvittavaan varautumiseen, jotta työntekijän riski altistua COVID-19 -virukselle olisi niin vähäinen kuin mahdollista. Suositukset käsittelevät myös työn aloittamista keskeytyksen jälkeen ja tilanteessa, jossa työntekijöillä on tavallista enemmän poissaoloja. Samoin ohjeistetaan etätyön johtamista ja sairaana olleista työntekijöistä huolehtimista.

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto on Euroopan unionin työterveyttä ja työturvallisuutta käsittelevä tiedotusvirasto.

Covid-19: Takaisin työpaikalle. Työpaikkojen mukauttaminen ja työntekijöiden suojelu. (pdf)