Forssan ja Loimaan tarkastuksista tilaajille syttyi kipinä laittaa tilaajavastuuasiat kuntoon

Mediatiedote 27.5.2021

Neljä yritystä oli noudattanut tilaajavastuulakia eli hankkinut lain vaatimat selvitykset ennen sopimuksien solmimista. Tarkastuksia tehtiin yhteensä 75 yritykseen. 

Tilaajavastuutarkastajat aloittivat helmikuussa tarkastukset Forssassa ja Loimaalla. Viimeisimmät tarkastuskertomukset valmistuivat tällä viikolla. Tarkastuksissa selvitettiin, kuuluvatko yrityksen tekemät sopimukset lain soveltamisalaan ja miten selvitysvelvollisuutta on noudatettu. Tilaajavastuulaki koskee tilanteita, joissa yritys toimii tilaajana käyttämällä ulkopuolista työvoimaa, joko vuokraamalla työntekijöitä tai ostamalla toiselta yritykseltä esimerkiksi rakentamis-, kuljetus- tai huoltopalveluita. 

Suuressa osassa tarkastuksia tilaajayritykset olivat hankkineet selvitykset vasta sopimuksien solmimisen jälkeen ja osa vasta tarkastusta varten. Toinen yleinen puute oli se, että selvityksiä ei ollut säilytetty. Lain mukaan selvitykset tulee hankkia ennen sopimuksen solmimista ja säilyttää vähintään kaksi vuotta sopimuksen mukaisen työn päättymisestä. 

Kolmessa tarkastuskertomuksessa päädyttiin laiminlyöntimaksun harkintaan. Näistä kahdessa tapauksessa verojenmaksua koskevat selvitykset olivat puutteelliset. Yhden osalta kyse oli ulkomaisen sopimuskumppanin tilaajavastuuselvitysten puutteista. Näiden osalta tilaajia kuullaan hallintolain mukaisesti ja tämän jälkeen päätetään, onko asioissa syytä määrätä laiminlyöntimaksut.  

Tarkastuksilla tuli esiin 13 sellaista tapausta, joissa tilaajayrityksen ei tarvinnut hankkia selvityksiä.  Jos esimerkiksi sopimuksen arvo ei ylitä alihankinnassa 9000 euroa, tilaajan ei tarvitse hankkia lain vaatimia selvityksiä sopimuskumppanistaan. Raja-arvon laskennassa tulee kuitenkin huomioida useiden peräkkäisten sopimusten yhteenlaskettu arvo. 

Tarkastusten tarkoituksena oli tehdä tilaajavastuulakia tunnetuksi ja valvoa, että alueen yritykset noudattavat lakia. Ennen tarkastuksia tarkastajat järjestivät verkossa infotilaisuuden, johon osallistui noin puolet tarkastusilmoituksen saaneista yrityksistä. Info oli avoin kaikille ja siihen osallistui yhteensä 80 osallistujaa. 

Tarkastuksilta välittyi tietoa, että tilaajavastuuasioista keskusteltiin paikkakunnilla tarkastusten aloittamisen jälkeen, ja muutkin kuin tarkastuksen kohteina olevat yritykset selvittivät tilaajavastuuasioita. Tilaajayritysten asenne tarkastuksiin oli positiivinen ja monella yrityksellä syttyi kipinä laittaa tilaajavastuuasiat kuntoon. 

Lisätietoa tilaajavastuulaista:

Tyosuojelu.fi/tilaajavastuu

Lisätiedot:

Tarkastaja Taru Rikula, 0295 016 125, [email protected].
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Twitter: @tilaajavastuu