Fyysisen kuormituksen hallinnalla lisää työhyvinvointia ja tuottavuutta

Mediatiedote 11.2.2022

Tuki- ja liikuntaelinsairauksista maksetaan vuosittain yli 200 miljoonaa euroa Kelan korjaamia sairauspäivärahoja. Korvattavia sairauspäiviä kertyy vuositasolla yli neljä miljoonaa.

”Tuki- ja liikuntaelinoireiden ennaltaehkäisy auttaa parantamaan työntekijöiden työssä jaksamista sekä elämänlaatua, mutta se on järkevää myös liiketoiminnan kannalta, kun sairauspoissaolot vähenevät”, muistuttaa ylitarkastaja Jukka Polari.

Työsuojeluviranomaisilla on menossa nelivuotinen hanke, joka pyrkii vähentämään työpaikoilla fyysistä ylikuormitusta ja siitä johtuvia tuki- ja liikuntaelinsairauksia. ”Pyrimme siihen, että työpaikat osaisivat itse tunnistaa sekä poistaa tai vähentää liiallista tuki- ja liikuntaelimiin kohdistuvaa kuormitusta”, Jukka Polari tarkentaa.

Hankkeen valvonta on kohdennettu niille toimialoille, joilla tilastojen mukaan esiintyy eniten haitallista tuki- ja liikuntaelinten kuormitusta ja niistä johtuvia sairauksia. Näitä toimialoja ovat tukku- ja vähittäiskauppa, sosiaali- ja terveysala, puunjalostusteollisuus, kuljetus, teollisuus, rakennusala ja maatalous.

Hankkeen tiimoilta tehtiin viime vuonna reilut tuhat työsuojelutarkastusta. Eniten huomauttamista oli työn vaarojen selvittämisessä ja arvioinnissa, työterveyshuollon työpaikkaselvityksissä, työpisteen ergonomiassa, käsin tehtävissä nostoissa ja näyttöpäätetyössä.

"Valvontahavaintojemme mukaan noin joka kolmannessa työpaikassa työnantajat olivat laiminlyöneet työn vaarojen selvityksen ja arvioinnin. Positiivista kuitenkin on, että työnantajat olivat varanneet ja hankkineet runsaasti erilaisia apuvälineitä työtä keventämään”, toteaa ylitarkastaja Jukka Polari.

Työnantajalla on velvollisuus poistaa tai vähentää fyysisen työskentelyn aiheuttamaa haitallista kuormitusta ja huolehtia työntekijöiden terveyden säilymisestä työpaikalla.

Lue lisää Tyosuojelu.fin sivulta Fyysinen kuormitus.

Lisätiedot:
Ylitarkastaja Jukka Polari, p. 0295 018 172, sähköposti: [email protected]
Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue