Golfkenttien työoloissa puutteita – uusien työntekijöiden perehdys osin heikkoa

Mediatiedote 24.5.2023

Työsuojeluviranomainen tarkasti viime vuonna Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella golfkenttien työoloja. Puutteita havaittiin erityisesti työn vaarojen selvityksessä ja arvioinnissa sekä työntekijöiden perehdytyksessä ja opastuksessa.

 ”Golfkentillä työskentelee paljon nuoria työntekijöitä, joten perehdytykseen on syytä kiinnittää erityistä huomiota. Perehdytys edellyttää, että työpaikalla on tunnistettu kaikki työpaikan mahdolliset haitta- ja vaaratekijät. Golfkentillä on sattunut työtapaturmia työvälineiden ja koneiden käytön yhteydessä, muun muassa ruohonleikkurin kanssa”, kertoo ylitarkastaja Sami Kajander Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.

Työsuojelutarkastuksia tehtiin Etelä-Suomen alueella 37 golfkentällä. Työn vaarojen selvitys ja arviointi oli kokonaan tekemättä 21 golfkentällä. Työntekijöiden perehdytyksen ja opastuksen puutteiden korjaamista varten annettiin toimintaohje kymmenellä tarkastuksella.

Huomauttamista oli myös golfkentillä käytettävissä työvälineissä. ”Esimerkiksi työpaikalla käytettävistä koneista tai laitteista saattoi puuttua asianmukaiset suojat sekä niiden työntekijän terveydelle aiheuttamaa vaaraa ei ollut osattu tunnistaa ja arvioida”, tarkentaa ylitarkastaja Sami Kajander.

Muut puutteet liittyivät muun muassa työpaikan työsuojelun yhteistoimintaan, työterveyshuollon työpaikkaselvityksiin, työtapaturmien torjuntaan sekä kemikaalien säilytykseen ja varastointiin.

Lisätiedot:
Ylitarkastaja Sami Kajander, p. 0295 016 491, [email protected]
Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue