Hanna-Kaisa Rajala Pohjois-Suomen työsuojelun vastuualueen johtajaksi

Mediatiedote 1.9.2022

Tekniikan tohtori Hanna-Kaisa Rajala on nimitetty Pohjois-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen johtajaksi 1.9.2022 alkaen. Nimityksen teki sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen.

Hanna-Kaisa Rajala on työskennellyt työsuojeluhallinnossa vuodesta 2005 monipuolisesti eri tehtävissä. Hän aloitti Pohjois-Suomen työsuojelupiirissä ja siirtyi aluehallintouudistuksen jälkeen Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon.

Vuonna 2009 Rajala toimi silloisessa Keski-Suomen työsuojelupiirissä piiripäällikön sijaisena. Vuodesta 2010 alkaen hän on toiminut Pohjois-Suomen työsuojelun vastuualueella esihenkilönä.

Koulutukseltaan Rajala on tekniikan tohtori. Hän on perehtynyt muun muassa yhteisiin työpaikkoihin liittyviin työsuojeluhaasteisiin ja sähköisiin palveluihin.

Hanna-Kaisa Rajala on työskennellyt Pohjois-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen vt. johtajana toukokuun puolivälistä 2022 alkaen. Hän aloittaa tehtävässään 1.9.2022.

Reilu ja turvallinen työpaikka osa kilpailukykyä

Rajala näkee terveellisten ja turvallisten työolojen olevan keskeinen osa talouden kestävyyttä ja kilpailukykyä. Työsuojelun avulla voidaan pyrkiä puuttumaan tärkeimpiin työuria lyhentäviin tekijöihin. Työsuojeluviranomaisten taas pitää työelämän muuttuessa mukauttaa omaa toimintaansa ja valvontaotettaan tarvelähtöisesti tukien työpaikan omaa turvallisuustoimintaa.

Pohjois-Suomen työsuojelun kehittämisessä huomioidaan, että Pohjois-Suomessa on meneillään tai suunnitteilla useita suuria investointi- ja kehittämishankkeita. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksessa vastuu sosiaali- ja terveyspalvelujen ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta hyvinvointialueille. Matkailualan erityispiirre on se, että työnantajien määrä ja toimiala vaihtelee vuoden aikana ja myös maakuntien välillä. Näihin toimintaympäristön tarpeisiin vastataan monipuolisella ja osaavalla, alueella toimivalla työsuojeluvalvonnalla ja muulla vaikuttamistoiminnalla.

Suomessa työsuojeluviranomaiset valvovat työolojen lisäksi myös työsuhdeasioita. Alueellisia työsuojeluviranomaisia on viisi, ja ne toimivat osana aluehallintovirastoja. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue hoitaa työsuojeluvalvontaa sekä Pohjois-Suomen että Lapin alueella.

Lisätietoja:
Johtaja Hanna-Kaisa Rajala 044 7159 516, [email protected]