Henkilönostokorien valvonnan tulkinta muuttuu

Verkkouutinen 5.3.2021

Viime vuoden syksystä lähtien työsuojelutarkastajat ovat tehneet tarkastuksia, joilla pyritään varmistamaan, että vain vaatimustenmukaisia henkilönostokoreja on myytävänä. Työsuojeluviranomaisen näkökulmasta ongelmia on ollut kuormaus- ja ajoneuvonosturien puomiin asennettavissa henkilönostokoreissa.

Suomessa henkilönostokorin on voinut tähän asti asentaa poikkeuksellisesti kuormaus- tai ajoneuvonosturiin, kunhan nosturin suurin sallittu kuorma on ollut riittävä. Tällainen yhdistelmä on kuitenkin konedirektiivin tarkoittama henkilönostolaite, ja sen on oltava käyttöönotettaessa konedirektiivin vaatimusten mukainen.

Kuormaus- tai ajoneuvonosturin ja sen puomiin asennetun henkilönostokorin yhdistelmä on yksi laite, joka on valmistettu henkilöiden nostamista varten. Yhdistelmän on oltava henkilönostimia koskevien vaatimusten mukainen, kun se asetetaan myyntiin tai otetaan ensi kertaa käyttöön. Henkilöiden nostoon hankittavan henkilönostokorin ja kuormaus- tai ajoneuvonosturin yhdistelmän vaatimustenmukaisuus varmistetaan rakentamalla yhdistelmä siirrettäviä henkilönostimia koskevan standardin EN 280 vaatimusten mukaiseksi tai tyyppitarkastamalla se. Tyyppitarkastuksen saa tehdä vain EU:lle ilmoitettu laitos. Jos nämä vaatimukset eivät täyty, henkilönostokorin ja kuormaus- tai ajoneuvonosturin yhdistelmää ei saa ottaa käyttöön.

Kuormaus- tai ajoneuvonosturin ostajan on otettava huomioon myös mahdollinen käyttö henkilönostoissa ja tarvittaessa valittava henkilönostoihinkin tarkoitettu nosturi. Henkilönostokorin on oltava tarkoitettu juuri siihen kuormaus- tai ajoneuvonosturityyppiin, johon se asennetaan. Henkilönostokorissa on oltava CE-merkintä, ja korin mukana on oltava suomen- ja ruotsinkieliset EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja asennus- ja käyttöohjeet. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta ja ohjeista on käytävä ilmi ne kuormaus- tai ajoneuvonosturityypit, joihin korin saa kiinnittää niin, että henkilönostokorin ja nosturin yhdistelmä on vaatimustenmukainen.

Työsuojelutarkastajat ovat syksyn 2020 tarkastuksissa kertoneet henkilönostokoreja myyville yrityksille henkilönostokorien ja nostureiden yhdistelmiä koskevista vaatimuksista. Jatkossa aluehallintovirasto tulee tarkastuksillaan edellyttämään, että myynnissä on vain vaatimustenmukaisia henkilönostokoreja.

Lisätietoja:
Yli-insinööri Tapani Vänni, p. 02951 63219, [email protected]
Sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja tasa-arvo-osasto

​​​​​​​