Hovioikeus moninkertaisti työturvallisuusrikoksesta tuomitun yhteisösakon

Mediatiedote 18.2.2020

Turun hovioikeus korotti 14.2.2020 antamallaan tuomiolla Pirkanmaan käräjäoikeuden 26.4.2019 maksettavaksi tuomitsemaa 7 500 euron suuruista yhteisösakkoa 20 000 euroon.

Käsiteltävänä oli vuonna 2016 Valkeakoskella sattunut tapaturma, jossa työntekijä oli ollut laittamassa pintaetikettejä koneen kelausakseleissa olleisiin rulliin koneen ollessa pysähdyksissä. Tämän jälkeen hän oli poistunut turva-alueelta ja käynnistänyt rullantyöntimen puoliautomaattisen toiminnon rullien poistamiseksi koneen akseleilta. Työntimen siirtäessä rullia hän oli korjannut rullassa huonosti ollutta etikettiä kurottaen leikkurin turva-aluemerkintöjen ulkopuolelta ylettyäkseen etikettiin. Näin tehdessään hän oli samalla horjahtanut ja ottanut tukea manipulaattorin vastaanottavan akselin päästä, jolloin hänen sormensa oli jäänyt akseleiden liitoskohdassa olevan uran ja poistyöntyvän rullahylsyn väliin ennen kuin laitteen turvaskanneri oli pysäyttänyt laitteen täysin.

Hovioikeuden mukaan vaaratilanteen oli aiheuttanut se, että koneen vaara-alueelle pääsyn estävä skannerialue oli ollut vajaamittainen. Kyseinen vaara oli hovioikeuden mukaan huomattu jo vuonna 2012 laaditussa kyseistä konetta koskevassa vaarojen arvioinnissa. Lisäksi yrityksen työsuojeluvaltuutettu oli huomauttanut tästä vaarasta eikä vaaratilanteen syntymistä voitu siten pitää yhtiön kannalta ennalta arvaamattomana.

Hovioikeus totesi, että yhtiössä oli laiminlyöty koneen käytön tämän kaltaisten vaarojen merkityksen arviointi sekä riskitekijöiden eliminointi kysymyksessä olevin osin.

Yhteisösakon korottamista on perusteltu mm. sillä, että yhtiön toiminnassa on tehty rikos, joka ei ole vähäinen. Hovioikeus katsoi syyttäjän esittämän 20 000 euron määrän oikeudenmukaiseksi yhteisösakon määräksi erityisesti yhtiön hyvän ja vakaan taloudellisen aseman perusteella, vaikkakin se arvioi asiassa rangaistusta alentaviksi seikoiksi yhtiön yleisen työturvallisuustason ja sen, että kysymyksessä olevassa tilanteessa uusien vastaavien tapaturmien syntyminen oli estetty heti tapaturman jälkeen.

Turun hovioikeuden tuomio, asianumero R 19/1065

Lisätietoja: Lakimies Sari-Anne Salminen, puh. 0295 018 682
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue