Hovioikeus muutti käräjäoikeuden tuomiota – toimitusjohtaja ja työnjohtaja tuomittiin sakkorangaistuksiin

Mediatiedote 19.1.2022

Vaasan hovioikeus muutti Satakunnan käräjäoikeuden 18.11.2020 antamaa tuomiota ja tuomitsi satakuntalaisen painotalon toimitusjohtajan ja työnjohtajan työturvallisuusrikoksesta 25 päiväsakkoon. Kyseessä ollut painotalo ei ole enää toiminnassa. Hovioikeus antoi tuomionsa 17.1.2022.

Kyseessä oli kesällä 2018 tapahtunut työtapaturma, jossa työntekijä loukkaantui, kun hänen toinen kätensä jäi ylivetolaitteen vetävien telojen väliin. Työsuojelutarkastuksen perusteella työsuojeluviranomainen katsoi, että työpaikalla oli puutteita ylivetolaitteen suojauksessa sekä vaarojen arvioinnissa. Käräjäoikeuden istunnossa kuultiin vahingoittuneen ja vastaajien lisäksi todistajina työsuojelutarkastuksen tehnyttä tarkastajaa sekä yhtä työntekijää. Vastaajien näkemyksen mukaan laitteeseen ei ollut mahdollista asentaa suojausta, joten koneeseen oli merkitty vaara-alue, jota työntekijöitä oli ohjeistettu olemaan ylittämättä. Työtapaturmatilanteessa työntekijä oli toiminut tämän ohjeen vastaisesti. Lisäksi vaarojen arvioinnissa ei heidän näkemyksensä mukaan ollut puutteita. 

Kuullun työsuojelutarkastajan näkemyksen mukaan kone olisi voitu suojata siten, että vaara työntekijän käsien joutumisesta vetävien telojen väliin olisi saatu poistettua. Mitä tuli vaarojen arviointiin, tarkastaja totesi, että hänelle ei ollut esitetty vaarojen selvitystä ja arviointia tarkastuksella. Todistelun perusteella käräjäoikeus totesi, että kun koneen käytössä oli määritetty varoalue ja työntekijät oli perehdytetty, eivät toimitusjohtaja tai työnjohtaja syyllistyneet työturvallisuusrikokseen.

Aluesyyttäjä valitti tuomioista hovioikeuteen. Hovioikeuden istunnossa kuultiin samat henkilöt kuin käräjäoikeudessakin. Todistelun perusteella hovioikeus päätyi hyvin toisenlaisiin päätelmiin kuin käräjäoikeus. Hovioikeuden mukaan tilanne, jossa työntekijä toimii häiriötilanteissa toistuvasti saamiensa ohjeiden vastaisesti tai muutoin riskipitoisella tavalla, ei ole ennalta-arvaamaton, vaan työnantajan tulee varautua niiden varalta. Hovioikeus katsoi, että työtapaturmatilanteessa ei myöskään ollut kyse ennalta-arvaamattomasta tilanteesta, kun saadun selvityksen mukaan pahviarkin syöttämiseen oli liittynyt häiriötilanteita. Asiaan ei vaikuttanut myöskään se, että laitteella ei ollut aikaisemmin tapahtunut työtapaturmia.
Hovioikeus vahvisti näkemyksen, että työnantajan ensisijainen toimenpide olisi ollut koneen suojaaminen siten, että pääsy koneen vaara-alueella estetään. Hovioikeus jakoi todistajana kuullun tarkastajan näkemyksen siitä, että laite olisi ollut mahdollista suojata ilman kohtuutonta haittaa laitteen toiminnalle. Laite oli siis työsuojelumääräysten vastainen

Hovioikeus totesi, että työpaikalla ei ollut tehty riittävän kattavaa ja järjestelmällistä konekohtaista riskien arviointia. Hovioikeuden arvio perustui uutena todisteena hovioikeudessa esitettyyn työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomukseen vuodelta 2015, jossa oli annettu viranomaisohjausta vaarojen selvittämisen ja arvioinnin puutteista. Lisäksi hovioikeus katsoi, että kun kyse oli varsin usein tapahtuvasta häiriötilanteesta, olisi työnantajan tullut huolellisesti toimiessaan lähtökohtaisesti havaita puute. 

Työsuojeluviranomainen muistuttaa, että työnantajan on huolehdittava koneiden ja työtapojen turvallisuudesta. Kuten hovioikeuskin totesi, on ensisijainen toimi poistaa vaara vaara-alueelle pääsyn estävällä suojalla tai vaarallisen liikkeen pysäyttävällä laitteella. Lisäksi työnantajan tulee huolehtia kattavasta ja järjestelmällisestä vaarojen selvittämisestä ja arvioinnista, joka ulottuu myös työssä käytettyihin koneisiin ja laitteisiin.


Vaasan hovioikeuden tuomio 22/101832, 17.1.2022


Lisätiedot:
Lakimies Matti Suontausta, puh. 0295 018 152, [email protected]
Työsuojelun vastuualue, Lounais-Suomen aluehallintovirasto 
Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on tervettä ja turvallista.