Hovioikeus pysytti kattoremontteja tekevän yrityksen 20 000 euron yhteisösakon – työmailla toistuvia puutteita

Mediatiedote 14.2.2020

Turun hovioikeus on pysyttänyt Kanta-Hämeen käräjäoikeuden kattoremontteja tekevälle yritykselle tuomitseman 20 000 euron yhteisösakon kahdesta työturvallisuusrikoksesta. Myös yhtiön toimitusjohtajalle tuomittu 20 päiväsakon sakkorangaistus pysytettiin. Työnjohtajien ja yksikön päällikön osalta käräjäoikeuden tuomio jäi lainvoimaiseksi. Hovioikeus antoi tuomionsa 12.2.2020.

Asia liittyi yrityksen työmailla toistuvasti havaittuihin vakaviin puutteisiin kattotyön putoamissuojauksissa, kulkuteissä sekä asbestipurkutyötä koskevien työturvallisuusmääräysten noudattamisessa. Tapauksesta on tiedotettu 21.2.2019 julkaistussa tiedotteessa koskien käräjäoikeuden tuomiota.

Hovioikeus katsoi, että toimitusjohtajalle on täytynyt aikaisempien työsuojelutarkastusten ja oikeudenkäyntien perusteella tulla selväksi, että työmailla on ollut toistuvasti samanlaisia puutteita työturvallisuuden toteuttamisessa ja toimitusjohtajalla olisi ollut asemansa perusteella velvollisuus ryhtyä toimenpiteisiin työsuojelumääräysten noudattamiseksi työmailla. Hovioikeus katsoi toimitusjohtajan sallineen työturvallisuusmääräysten vastaisen tilan jatkumisen yhtiön työmailla. Toistuvat puutteet annetusta viranomaisohjeistuksesta huolimatta olivat perusteena myös yhteisösakon tuomitsemiselle.

”Samanlaisten työturvallisuuspuutteiden toistuminen useissa eri työkohteissa osoittaa, että työturvallisuustoiminnan organisoinnissa yhtiötasolla on puutteita. Ylimmän johdon velvollisuutena on huolehtia toiminnan järjestämisestä ja resurssoinnista siten, että työturvallisuuslainsäädännön edellyttämät velvoitteet tosiasiallisesti toteutuvat työnantajan eri työmailla” muistuttaa työsuojelulakimies Anna Tiainen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Turun hovioikeuden tuomio, asianumero R 19/708

Lisätietoja:
Lakimies Anna Tiainen, puh. 029 501 6448, [email protected]
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto