HTP-arvot 2020 -julkaisu kokoaa työpaikan ilman epäpuhtauksille asetetut arvot

Verkkouutinen 14.10.2020

Sosiaali- ja terveysministeriö on päivittänyt julkaisun työpaikan haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista (HTP). HTP-arvot 2020 korvaa aiemman, vuonna 2018 ilmestyneen julkaisun.

Päivitettyyn julkaisuun on lisätty yksi uusi päänimike HTP-arvoineen ja yhdeksän päänimikkeen HTP-arvoa on muutettu. Lisäksi ministeriö lisännyt yhdelle päänimikkeelle biologisten näytteiden ohjeraja-arvon. Joidenkin aineiden HTP-arvot on kumottu, sillä niille määriteltiin vastaavat raja-arvot vuoden alussa voimaan tulleessa valtioneuvoston asetuksessa työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (1267/2019).

Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet ovat työpaikan ilman epäpuhtauksille asetettuja arvoja. Työnantajan on huomioitava ne arvioidessaan työpaikan ilman puhtautta, työntekijöiden altistumista ja mittaustulosten merkitystä. Aineet imeytyvät elimistöön työssä yleensä hengittämällä. Kun työntekijöiden altistuminen pysyy HTP-arvoissa säädettyjen pitoisuuksien alapuolella, siitä ei olemassa olevan tiedon valossa pääsääntöisesti aiheudu haittaa tai vaaraa heidän turvallisuudelleen tai terveydelleen.

HTP-ARVOT 2020: Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2020:24.


Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Sirkku Saarikoski (STM), p. 0295 163 565, [email protected]

Tyosuojelu.fi: HTP-arvojen perustelumuistiot