Ihmisellä ei ole vielä siipiä – korkealta putoillaan jopa valjaissa

Julkaisuajankohta 8.11.2023 10.11
Tiedote

Ammattilaisia putoilee korkeilta työskentelypaikoilta sairauslomille tasaiseen tahtiin. ”Katoilla keikkuvat valjaattomat työhahmot ovat korkealla tehtävän putoamisvaarallisen työn näkyvä jäävuoren huippu, ohi kävelevissä kadunkulkijoissa ihmetystä herättävää korkeajännitystä. Juuri putoamissuojauksen laiminlyönnistä työsuojeluvalvonnassa annetaan yksittäisenä asiana työantajille huomattava määrä velvoitteita”, kertoo tarkastaja Emma Helenius Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.

Työnantajan on valittava korkealla tehtävään työhön sopiva putoamissuojaus, perehdytettävä työntekijä putoamissuojauksen turvalliseen käyttöön ja huoltoon sekä varmistettava valjaille turvalliset kiinnityspisteet.

Tarkastaja Emma Helenius kertoo tyyppiesimerkin työsuojeluviranomaisen tutkimasta ja käräjäoikeuden tuomioon johtaneesta työtapaturmasta: ”Työntekijä oli irrottanut putoamissuojaimensa turvaköyden aikoessaan laskeutua alas katolta. Köyden irrottamisen jälkeen työntekijä astui tyhjän päälle ja putosi 3–4 metrin matkan. Syytteen mukaan työnantaja ei ollut etukäteen selvittänyt valjaiden kiinnityskohtia, eikä työntekijöitä ollut perehdytetty riittävästi turvalliseen työskentelyyn kyseisessä kohteessa.” 

Tarkastaja Helenius huomauttaa, että valjaita ei ole tarkoitettu puettavaksi päälle näytösluontoisesti esimerkiksi työsuojelutarkastusta varten, vaan työntekijän henkeä ja terveyttä suojaamaan.  ”Työnantajan on valvottava, että valjaita käytetään. Ja että niitä käytetään oikein. Työnantajan on lisäksi huolehdittava, että putoamissuojaimet tarkastaa vuosittain pätevä ja koulutettu henkilö.”

”On hyvä muistaa, että työssä on käytettävä niitä suojaimia, jotka työnantaja on määrännyt. Ei se ole työntekijän valintakysymys”, tarkastaja Emma Helenius toteaa.

Myös muualla kuin rakennuksilla putoillaan

Putoamisesta johtuvia työtapaturmia sattuu taajaan myös muualla kuin rakennuksilla. ”Esimerkiksi kaupanalalla ja teollisuudessa työskennellään erilaisilla työskentelytasoilla, tikkailla ja henkilönostimilla. Siivousalalla työskennellään korkealla muun muassa ikkunoita pestessä. Kiinteistönhuollossa kattoja puhdistetaan ja korkealla tehdään myös pieniä korjaushommia ja niin edelleen. Tästä syystä olemme lisänneet korkealla tehtävän putoamisvaarallisen työn valvontaa muillakin kuin rakentamisen toimialalla”, sanoo Emma Helenius.

Työsuojeluviranomaiset vetoavat kiinteistöjen omistajiin, että nämä huolehtisivat ajoissa katoille asianmukaiset, riittävät ja tarkoituksenmukaiset kiinnityspisteet valjaille. ”Jossain vaiheessa sinne katolle on jonkun kumminkin mentävä. Yhteistyöllä saadaan varmasti putoamistapaturmat laskuun”, tarkastaja Emma Helenius muistuttaa.


Yhteyshenkilöt

Tarkastaja Emma Helenius, 0295 018 640, [email protected]
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue


Työolot Työsuojelu Työsuojelu työpaikalla