Ilman putoamissuojausta työskennellyt työntekijä putosi ja loukkasi itsensä – päätoteuttajan vastaavalle työjohtajalle ja aliurakoitsijan työnjohtajalle tuomiot työturvallisuusrikoksesta

Mediatiedote 1.2.2023

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Helsingissä rakennustyötä päätoteuttajana suorittaneen yhtiön vastaavalle työnjohtajalle työturvallisuusrikoksesta ja vammantuottamuksesta 30 päiväsakkoa ja aliurakoitsijan työnjohtajalle 20 päiväsakkoa työturvallisuusrikoksesta. Käräjäoikeus antoi ratkaisunsa 27.1.2023.

Syyte liittyi heinäkuussa 2020 sattuneeseen tapaturmaan. Aliurakoitsijan työntekijä oli ollut holvimuotin päällä noin 2,7 metrin korkeudella asentamassa koolauspalkkeja. Työntekijä oli työtä tehdessään pudonnut holvimuotin päältä maahan ja loukannut itsensä. 

Syytteen mukaan vastaava työnjohtaja oli laiminlyönyt velvollisuuttaan huolehtia siitä, että putoamissuojaus oli holvimuottityön osalta suunniteltu ja toteutettu riittävän yksityiskohtaisesti. Työnjohtaja oli laiminlyönyt myös turvallisuuden kannalta tarpeellisesta työmaan yleisjohdosta sallimalla työskentelyn putoamisvaarallisella alueella ilman putoamissuojauksia. Vastaavaa työnjohtajaa syytettiin myös vammantuottamuksesta. 

Syytteen mukaan aliurakoitsijan työnjohtaja oli laiminlyönyt velvollisuutensa huolehtia työntekijöidensä turvallisuudesta, ottaen erityisesti huomioon puutteet putoamissuojauksen suunnittelussa ja käytännön toteutuksessa. Työntekijöille oli annettu turvavaljaat käytettäväksi henkilökohtaisena putoamissuojana, mutta loukkaantunut työntekijä ei ollut niitä käyttänyt tapahtumahetkellä. Turvavaljaat olisi ohjeistuksen mukaan tullut kiinnittää yhteisessä käytössä olleeseen putoamissuojalaitteeseen. Kyseistä laitetta ei kuitenkaan ollut nostettu työn alla olleelle holville. Turvavaljaille ei ollut suunniteltu tai osoitettu vaihtoehtoisia kiinnityspisteitä.

Vastaajat kiistivät syytteet. Aliurakoitsijan työnjohtaja katsoi työntekijän välinpitämättömyydellään ja piittaamattomuudellaan työsuojelua kohtaan aiheuttaneen itse oman loukkaantumisensa. Asianomistajalle oli annettu ja toimitettu putoamissuojauksen välineet, niiden käyttöön oli perehdytetty ja käyttöä oli vaadittu. 
Käräjäoikeus katsoi, että riittävää turvallisuussuunnittelua ei ole yleisluonteinen työntekijöille annettava määräys turvavaljaiden käytöstä. Käräjäoikeus katsoi, että holvimuottiasennusta koskeva putoamissuojauksen suunnittelu oli ollut puutteellista ja suunnittelusta huolehtiminen oli ollut päätoteuttajan vastaavan työnjohtajan vastuulla. Työmaan yleisjohdosta huolehtimisen osalta käräjäoikeus katsoi jääneen näyttämättä, että vastaava työnjohtaja olisi laiminlyönyt velvollisuuksiaan.

Aliurakoitsijan työnjohtajan osalta käräjäoikeus katsoi, että työnjohtaja oli tiennyt työskentelyyn liittyneistä turvallisuuspuutteista, mutta hän ei ollut niihin reagoinut riittävällä tavalla. Käräjäoikeus katsoi vastaavan työnjohtajan syyllistyneen työturvallisuusrikokseen ja vammantuottamukseen ja aliurakoitsijan työnjohtajan työturvallisuusrikokseen. 

Työntekijöiden turvallisuudesta huolehtiminen kuuluu työnantajalle

Puutteet turvavaljaiden käytössä ovat yleisiä rakennustyömailla. Työsuojelun lakimies Reeta Holmi huomauttaa, että työntekijän pitkäkään työkokemus ei vapauta työantajaa työturvallisuusmääräysten noudattamisesta. Työmaalla tulee olla suunniteltu, miten valjaita kussakin työvaiheessa käytetään.


Helsingin käräjäoikeuden tuomio 27.1.2023, asianro R 22/4341.


Lisätiedot: Lakimies Reeta Holmi, puh. 050 380 7369, [email protected], Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto