Jalankulkija menehtyi kadunrakennustyömaalla – päätoteuttajan työnjohdolle ja aliurakoitsijalle sakkorangaistukset

Mediatiedote 20.5.2021

Yhteisellä rakennustyömaalla Jyväskylässä sattui vesijohto- ja viemärisaneeraustöiden yhteydessä onnettomuus lokakuussa 2018, kun lastenvaunuja työntänyt nainen jäi työaluetta ohittaessaan kuorma-auton alle ja menehtyi. Kuljettaja pysäytti auton heti liikkeellelähdön jälkeen, kun vastaan ajanut autoilija kiinnitti valo- ja äänimerkeillä kuljettajan huomiota vaaratilanteeseen. Lastenvaunut jäivät joksikin aikaa raahautumaan keulan eteen eivätkä ehtineet pudota auton alle, joten vaunuissa ollut lapsi ei vahingoittunut.

Kuorma-autoa kuljettanut aliurakoitsija tuomittiin 18.5.2021 Keski-Suomen käräjäoikeudessa työturvallisuusrikoksesta, liikenteen vaarantamisesta ja kuolemantuottamuksesta 70 päiväsakkoon. Oikeus tuomitsi myös pääurakoitsijan vastaavan työnjohtajan ja työpäällikön työturvallisuusrikoksesta 15 ja 20 päiväsakon suuruisiin sakkorangaistuksiin.   

Työturvallisuusmääräysten mukaan yhteisellä rakennustyömaalla toimivien urakoitsijoiden on jokaisen osaltaan huolehdittava muun muassa siitä, että työn vaikutuspiirissä olevat henkilöt eivät pääse työkoneiden vaara-alueelle eikä heille muutenkaan työstä aiheudu vaaraa. Liikenteen järjestelyistä oli periaatteessa huolehdittu eri työvaiheiden aikana, ja kevyt liikenne oli työn edetessä ja eri tilanteissa pyritty pitämään vaara-alueiden ulkopuolella muun muassa liikennevalojen, opastemerkein, liikenteen ohjaajien ja sulkuaitojen avulla.

Tapahtumapaikalla työalue peitti jalkakäytävän ja toisen ajokaistan, ja jalankulkuliikenne oli ohjattu kahden sulkuaitarivin väliselle väylälle. Tapaturman sattuessa selkeää väylää työalueen ohittamiseksi ei ollut sen vuoksi, että työaluetta oli avattu ja sulkuaitoja oli tilapäisesti siirretty syrjään paikalle tuodun sorakuorman vuoksi. Työalueella työskenteli useita aliurakoitsijan työntekijöitä, mutta koska liikenteen ohjauksen järjestelyistä ei ollut riittävällä tavalla huolehdittu, jalankulkija saattoi kenenkään huomaamatta kävellä kuorma-auton takaa suoraan sen keulan eteen ylittääkseen kohdalla olevaa suojatietä ja siirtyäkseen takaisin jalkakäytävälle. Oikeudenkäynnissä kuultujen kertomusten perusteella käynnissä olleiden työkoneiden melu saattoi vaikeuttaa havaintojen tekoa. Kuljettajan mielestä hän ei voinut havaita jalankulkijaa ohjaamon näkemäesteiden vuoksi. 

Yhteisen rakennustyömaan turvallisuussuunnitelmien, kuten liikenteenohjaussuunnitelmien, pitäminen ajan tasalla ja niiden käytännön toteutus eri työvaiheissa on päätoteuttajan ja urakoitsijoiden yhteisenä tehtävänä ja yhteisellä vastuulla.    

Keski-Suomen käräjäoikeuden asia nro R 20/1935. Tuomio ei ole lainvoimainen.

Lisätietoja:
Lakimies Pekka Timonen, puh. 0295 018 735, [email protected]
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue