Kahvilayrittäjä päätti työsuhteen koeajalla työntekijään liittyvien epäilyjen vuoksi - sakkoja työsyrjinnästä

Mediatiedote 18.8.2020

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi kahvilayrittäjän työsyrjintärikoksesta 20 päiväsakkoon. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 30.6.2020.

Tapauksessa oli kyse työsuhteen purkamisesta koeajalla sairausloman yhteydessä. Työntekijän tehtäviin oli kuulunut tavanomaisia kahvilatyöntekijän työtehtäviä, kuten tuotteiden myyntiä ja asiakaspalvelua. Työntekijä oli suoriutunut työtehtävistä pääosin moitteettomasti. Työntekijä oli ilmoittanut työnantajalle tarpeesta jäädä pois työstä muutamaksi päiväksi terveydentilaan liittyvästä syystä. Saatuaan tietää tästä, työnantaja päätti työntekijän työsuhteen.  

Käräjäoikeus totesi, että työnantaja oli päättänyt työntekijän työsuhteen pääosin työntekijään liittyvän epäilyksensä perusteella. Epäilyt liittyivät työntekijän terveydentilaan, soveltuvuuteen ja kykyyn suoriutua työstään. Asiassa ei tullut näytetyksi sellaisia puutteita, jotka olisivat osoittaneet työntekijän soveltumattomaksi kyseiseen työhön.  

Käräjäoikeus totesi, että työsuhdetta ei saa päättää epäasiallisella eikä syrjivällä perusteella. Perusteen asiallisuutta on arvioitava koeajan tarkoituksen valossa. Perusteen pitää olla todellinen, eikä pelkkiä epäilyjä pidetä asiallisina päättämisperusteina. Käräjäoikeus katsoi terveydentilalla olleen vaikutusta tehtyyn ratkaisuun, ja piti työsuhteen päättämistä syrjivänä ja epäasiallisena.

Työsyrjinnästä ei ole kyse silloin, jos työnantajan menettelyyn on olemassa jokin painava, hyväksyttävä syy. Työnantajan epäily ei ollut kuitenkaan sellainen painava, hyväksyttävä syy, joka olisi oikeuttanut päättämään työntekijän työsuhteen.

Helsingin käräjäoikeuden tuomio, asianumero R 19/2818


Lisätiedot:

Lakimies Tiia Harainen, [email protected]
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto