Kaksi sakkotuomiota asbestille altistamisesta

Mediatiedote 21.10.2020

Keski-Suomen käräjäoikeus tuomitsi 16.10.2020 rakennuttajan ja pääurakoitsijan edustajan 8 päiväsakon suuruisiin sakkorangaistuksiin asbestityötä koskevien työturvallisuusmääräysten rikkomisesta.

Tuomio liittyy Jyväskylässä lokakuussa 2017 alkaneisiin linjasaneeraustöihin, joiden yhteydessä erään ison taloyhtiön porrashuoneiden seiniin ja kattoihin oltiin poraamassa muovipropuille reikiä kannatinkiskojen kiinnittämistä varten. Taloyhtiössä on neljä kerrostaloa, joissa on useita porrashuoneita. Ennen saneeraustyötä joidenkin porrashuoneiden seinäpinnoista oli otettu näytteitä, jotka sisälsivät asbestia. Haitta-ainekartoituksen perusteella kaikkien porraskäytävien kaikkia seinätasoitteita piti käsitellä asbestipitoisina, ellei niitä lisänäytteillä toiseksi osoiteta.

Rakennuttajan edustajana toimineen insinööritoimiston turvallisuuskoordinaattori, pääurakoitsijan toimitusjohtaja ja aliurakoitsijan vastaava työnjohtaja pitivät porrashuoneissa tehtäviä poraustöitä niin pienimuotoisina, että he päättivät antaa taloyhtiön porrashuoneissa tehtävät työt ulkopuoliselle aliurakoitsijalle, jolla ei ole vaadittavaa asbestipurkutyölupaa. Urakoitsijalle ei tiedotettu haitta-ainekartoituksen tuloksista.

Yhteisen rakennustyömaan vastuulliset päättäjät olivat työsuojeluviranomaisen käsityksen mukaan tarpeettomasti altistaneet aliurakoitsijan työntekijät ja muut työn vaikutuspiirissä olevat henkilöt asbestipölylle. Asia tuli ilmi työsuojelutarkastuksen yhteydessä maaliskuussa 2018, kun tarkastaja havaitsi, että eräs asentaja oli porrashuoneessa poraamassa seinään reikiä akkukäyttöisellä porakoneella, johon liitetty kohdepoisto ei toiminut kunnolla. Asentajalla ei ollut hengityksensuojainta tai asianmukaista suojavaatetusta.

Käräjäoikeus tuomitsi rakennuttajan ja pääurakoitsijan edustajille molemmille 8 päiväsakon suuruisen sakkorangaistuksen asbestityötä koskevien työturvallisuusmääräysten rikkomisesta. Työnjohdosta oli kuitenkin oltu työn eri vaiheissa yhteydessä työsuojeluviranomaisiin muun muassa asbestityössä tarvittavien työmenetelmien selvittämiseksi. He olivat mielestään tulkinneet asiaa erilaisten ristiriitaisuuksien vuoksi virheellisesti. Vastaavan työnjohtajan osalta oikeus totesi syyteoikeuden päässeen vanhentumaan sen vuoksi, että hän oli jonkin aikaa ennen tarkastusta jättänyt työnjohtajan tehtävänsä ja jäänyt äitiysvapaalle. Haastetta ei ollut hänelle saatettu tiedoksi ennen vaadittavaa määräaikaa.

Työsuojeluviranomainen toteaa, että www.tyosuojelu.fi -sivustolla nykyisin olevan asbestityöohjeen mukaan pienimuotoinen kiinnikkeiden poraus voidaan tehdä ilman asbestipurkutyölupaa, kun porauksessa syntyvän pölyn leviäminen on estetty tehokkaasti käyttämällä henkilönsuojaimia, käyttämällä reikien porauksessa asbestipurkutyöhön tarkoitettua kohdepoistolaitteistoa ja suodattimia sekä huolehtimalla työn jälkeen asianmukaisesta ja pätevästi tehdystä laitehuollosta asbestipurkulaitteiden huoltotilassa.

Keski-Suomen käräjäoikeuden asia nro R 20/654

Lisätietoja:
Lakimies Pekka Timonen, 0295 018 735, [email protected]
Työsuojelun vastuualue, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto