Käsinhionta kärkisorvilla toi sakkoja työnjohtajalle ja yhteisösakon työnantajalle

Mediatiedote 1.6.2023

Satakunnan käräjäoikeus on 30.5.2023 tuominnut satakuntalaisen metallialan yrityksen työnjohtajan 16 päiväsakkoon ja yhtiön 3000 euron yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta. Käsiteltävänä oli kesäkuussa 2021 tapahtunut työtapaturma, jossa käsinhiontaa kärkisorvilla tehneen työntekijän hanska oli tarttunut hiottavana olleeseen akseliin. Työntekijä oli siis hionut sorvissa pyörivää kappaletta siten, että hän oli pitänyt hiomanauhaa molemmista päistä käsin samalla, kun akseli oli pyörinyt sorvissa. 

Työtapaturman johdosta tehdyllä tarkastuksella oli todettu, että työpaikalla oli käytetty vaarallista työtapaa ja työtavan käyttö oli työnantajan tiedossa. Työnantaja oli laatinut menetelmäohjeen käsinhiontaa varten. Lisäksi käytössä ollutta kärkisorvia ei ollut suojattu siten, että työtapaa ei olisi ollut mahdollista käyttää. 

Käräjäoikeus katsoi, että käsinhionta oli vaarallinen työtapa, johon liittyy vakava työtapaturman riski. Työnantaja olisi tullut seurata työmenetelmien kehittymistä ja ottaa käyttöön turvallisempia työmenetelmiä. Työtapaturman jälkeen työpaikalla olikin kielletty käsinhionta kärkisorvilla ja hankittu hiontaa varten hiontalaite.

Vaarojen arvioinnin osalta käräjäoikeus katsoi, että työtapaan liittyvä riski oli tunnistettu ja huomioitu, kun työnantaja oli tehnyt menettelytapaohjeen työtehtävää varten. Käräjäoikeus kuitenkin katsoi, että riskin poistamiseksi ohje ei ollut riittävä toimenpide, kun otetaan huomioon työtapaa käyttämällä Suomessa tapahtuneet työtapaturmat sekä turvallisemmat työtavat, joita oli käytössä. 
Lisäksi käräjäoikeus otti kantaa vahingoittuneen työntekijän perehdyttämiseen. Vahingoittunut työntekijä on kokenut ja hiontatyö oli hänelle tuttua. Hän ei ollut saanut työhön perehdytystä. Käräjäoikeus katsoi, että kun työntekijää ei ollut perehdytetty lainkaan, joten esimerkiksi hanskojen käyttö jäi työntekijän omaan harkintaan. Ammattitaidostaan huolimatta työntekijä olisi käräjäoikeuden näkemyksen mukaan tullut perehdyttää. 

Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen lakimies Matti Suontausta muistuttaa, että käsinhionta sorvilla on kielletty työmenetelmä eikä työtapaa tule käyttää. Työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta annetun asetuksen mukaan koneen vaara-alueelle pääsy on estettävä. Käsinhionta edellyttää pääsyä sorvin vaara-alueelle, joten kun vaara-alueelle pääsy estetään, ei käsinhionta ole mahdollista. Toisaalta työturvallisuuslakin edellyttää, että työhön käytetään tarkoitukseen soveltuvaa työvälinettä, joka voi olla esimerkiksi sorviin liitettävä hiontalaite. Työsuojeluviranomainen on tiedottanut käsinhionnan vaaroista viimeksi vuonna 2022. 

Satakunnan käräjäoikeuden tuomio 30.5.2023, 23/122201 asiassa R 23/45. Tuomio ei ole lainvoimainen.


Lisätiedot:

Lakimies Matti Suontausta, puh. +358 295 018 152
Työsuojelun vastuualue, Lounais-Suomen aluehallintovirasto www.tyosuojelu.fi