Käsinhionta sorvilla aiheutti työtapaturman – toimitusjohtajalle, varatoimitusjohtajalle ja yhtiölle sakkoja

Mediatiedote 1.6.2021

Pirkanmaan käräjäoikeus on 28.5.2021 tuominnut pirkanmaalaisen metallialan yrityksen 5 000 euron yhteisösakkoon ja sen tapaturma-aikaisen toimitusjohtajan 40 päiväsakon sekä varatoimitusjohtajana toimineen pääomistajan 40 päiväsakon sakkorangaistuksiin työturvallisuusrikoksesta.  

Käräjäoikeuden käsiteltävänä oli Virroilla 3.1.2019 tapahtunut työtapaturma, jossa työntekijä loukkaantui, kun hän hioi käsin akselia CNC-sorvilla. Työntekijän käyttämä hiomapaperi tarttui viimeisteltävänä olleeseen akseliin vetäen hänen kätensä mukanaan. 

Työsuojeluviranomainen katsoi, että tapaturmaan johtaneen sorvilla käytetyn väärän ja vaarallisen työskentelytavan mahdollisti se, että sorvin turvarajakytkin oli ohitettu. Mikäli turvarajakytkintä ei olisi ohitettu, ei koneen vaara-alueelle olisi ollut mahdollista päästä sen käynnissä ollessa, eikä nyt tapahtunutta työtapaturmaa olisi päässyt tapahtumaan. 

Käräjäoikeus katsoi yrityksessä tapaturman tapahtumisaikaan toimitusjohtajana toimineen henkilön olleen vastuussa työturvallisuusmääräysten rikkomisesta, koska yhtiössä ei ole ollut työsuojelupäällikköä, eikä tehtäviä ollut delegoitu. Käräjäoikeus katsoi yrityksessä tapaturman tapahtumisaikaan varatoimitusjohtajana toimineen yrityksen pääomistajan olleen vastuussa työturvallisuusmääräysten noudattamisesta tuotannossa. 

Käräjäoikeus perusteli yhteisösakon tuomitsemisen sillä, ettei yhtiöllä ollut työturvallisuusorganisaatiota, joka olisi toiminnallaan pyrkinyt selvittämään työturvallisuuspuutteita, ja että työturvallisuusrikos oli johtunut yhtiön huolimattomuudesta. 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue korostaa, että käsin tehtävä hionta sorvilla hiomanauhaa käyttäen on hyvin vaarallinen työvaihe. Nauhan ja käden tarttuminen hiottavaan kappaleeseen on johtanut hyvin vakaviin vammautumisiin, jopa kuolemaan. Työturvallisuuslain mukaan työssä saa käyttää vain sellaisia koneita ja työvälineitä, jotka ovat niitä koskevien säännösten mukaisia sekä kyseiseen työhön ja työolosuhteisiin sopivia ja tarkoituksenmukaisia. Hiontatyöhön tulee käyttää siihen tarkoitettuja laitteita tai kärkisorviin hiontatyötä varten asennettavaa lisälaitetta.

Pirkanmaan käräjäoikeuden asia nro R 20/6287. Tuomio ei ole lainvoimainen.

Lisätietoja:
Lakimies Sari-Anne Salminen, puh. 0295 018 682
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue