Murupolku - Usein kysytty kysymys

Käytämme palvelua, josta tilaaja voi itse hankkia raportin sopimuskumppanin velvoitteiden hoidosta. Riittääkö, että tilaajavastuuselvitykset sisältävän raportin katsoo palvelusta, vai pitääkö raportti tulostaa?

Tilaajavastuu

Tilaajan on säilytettävä selvitykset ja todistukset vähintään kaksi vuotta siitä, kun sopimusta koskeva työ on päättynyt. Tästä syystä tilaajan on säilytettävä myös yksityisen tietojen ylläpitäjän palvelusta saatava raportti. Tilaaja voi joko tulostaa raportin taikka tallentaa raportin esimerkiksi tietokoneelle. Jos tilaaja säilyttää selvitykset sähköisesti, tulee tilaajan huolehtia asianmukaisista varmuuskopioinneista. Tarkastuksella selvitysvelvollisuuden täyttäminen voidaan todentaa vain esittämällä hankitut selvitykset.

Jälkikäteen selvitysvelvollisuuden täyttäminen voidaan todentaa vain esittämällä ennen sopimuksen solmimista hankitut todistukset ja selvitykset. Tilaajalla on vastuu tarkastaa, että raportti pitää sisällään kaikki lain edellyttämät selvitykset ja tiedot.
17.10.2023