Kenkäkaupan toimitusjohtajalle sakkorangaistus työsyrjinnästä

Mediatiedote 5.12.2022

Kanta-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi kenkäkaupan toimitusjohtajan työsyrjintärikoksesta 30 päiväsakkoon. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 25.10.2022.

Työntekijä ja työnantaja olivat sopineet työntekijän työsuhteen alkuun sijoittuvasta koeajasta. Työntekijä oli ollut poissa työstä terveydellisistä syistä. Kun työntekijä oli palannut poissaolon jälkeen työpaikalle, oli toimitusjohtaja ojentanut hänelle koeaikapurkuilmoituksen kertomatta tarkemmin työsopimuksen päättämisen syistä. Toimitusjohtajan mukaan työsuhteen päättäminen ei ollut johtunut työntekijän terveydentilasta, vaan syynä olivat olleet useat erilaiset työntekijän työsuoritukseen ja menettelyyn liittyneet puutteet.

Käräjäoikeus kiinnitti huomiota siihen, että toimitusjohtaja oli kertonut koeaikapurun syistä eri sisältöisesti asian käsittelyn eri vaiheissa, ja käsittelyn edetessä tämä oli tuonut esiin uusia syitä. Tästä johtuen käräjäoikeus ei pitänyt toimitusjohtajan kertomusta työsopimuksen päättämisperusteista uskottavana. Myöskään asiassa kuultujen todistajien kertomukset eivät tukeneet toimitusjohtajan kertomaa.

Käräjäoikeus totesi, että vaikka toimitusjohtajan kertomia puutteita työntekijän suorituksessa olisi ollutkin, ei niitä voitu pitää koeajan tarkoitukseen nähden asiallisina perusteina työsuhteen purkamiselle koeaikana. Käräjäoikeus piti selvänä, ettei työsuhteen purkaminen koeajalla voinut olla hyväksyttävää esimerkiksi siksi, että työntekijä oli sijoittanut sovitustuolin toimitusjohtajan mielestä väärään paikkaan myymälässä sekä laittanut kengät esille eri tavalla kuin toimitusjohtaja olisi laittanut ottaen huomioon sen, ettei toimitusjohtaja ollut näistä asioista työntekijää ohjeistanut.

Käräjäoikeus katsoi, että työnantaja oli ollut tietoinen työntekijän terveydentilasta koeaikapurkua tehdessään. Koeaikapurku oli ollut ajallisesti läheisessä yhteydessä työntekijän terveydellisistä syistä johtuneeseen poissaoloon töistä. Riittävää oli se, että terveydentilalla oli ollut tosiasiallinen vaikutus työsuhteen purkamiseen koeajalla riippumatta siitä, oliko purkupäätökseen vaikuttanut myös muitakin seikkoja.

Molemmat osapuolet voivat päättää työsuhteen koeajalla ilman irtisanomisaikaa. Työsuojelun lakimies Laura Kantola toteaa, että koeajallakaan työsopimusta ei saa purkaa syrjivillä tai muuten koeajan tarkoitukseen nähden asiattomilla perusteilla. Koeajan tarkoituksena on, että työnantaja voi arvioida työntekijän soveltuvuutta työtehtäviin, ja työntekijä voi puolestaan arvioida vastaako työ hänen odotuksiaan. Jos työntekijän työsopimus puretaan koeajalla nimenomaan jonkin syrjintäperusteen vuoksi, eikä menettelylle ole ollut muuta painavaa ja hyväksyttävää syytä, voi asia tulla arvioitavaksi työsyrjintärikoksena.

Kanta-Hämeen käräjäoikeuden tuomio, asianumero R 21/727
Tuomio ei ole lainvoimainen.


Lisätiedot:
Lakimies Laura Kantola, puh. 029 501 6577, [email protected] 
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto