Kesätyöpaikkojen työsuojeluvalvonta: onko nuori perehdytetty kunnolla?

Mediatiedote 1.6.2023

Työsuojeluviranomainen tarkastaa tänäkin kesänä kesätyöpaikkoja eri puolilla Suomea. Tarkastukset tehdään ennalta ilmoittamatta ja niissä valvotaan työnantajan toimintaa. Tietoa kerätään muun muassa asiakirjoista ja haastattelemalla työntekijöitä.

Tarkastusten yhtenä tavoitteena on varmistaa, että työntekijä on perehdytetty riittävän hyvin työhön. Tarkastaja kysyy nuorilta esimerkiksi seuraavia kysymyksiä: Onko sinut perehdytetty työpaikan sääntöihin ja turvallisiin työtapoihin? Tiedätkö, keneltä voit pyytää apua poikkeustilanteissa? Onko työpisteessä juomavettä ja tuoli tauoille? Saatko pitää vessatauot? Oletko saanut työsopimuksen, josta selviää työajat, palkat ja muut työnteon ehdot? Saatko työvuorot tietoosi riittävän ajoissa? 

”Haluamme kohdata nuoria työntekijöitä, jotta voimme kertoa heille työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista. Kerromme heille myös, että mahdollisissa ongelmatilanteissa voi kääntyä työsuojeluviranomaisen puoleen. Kenenkään ei tarvitse jäädä yksin haasteiden kanssa”, kertoo tarkastaja Juho Loukiala Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.

Valvonnan kohteina ovat erilaiset työpaikat, jotka työllistävät alle 30-vuotiaita kesätyöntekijöitä: esimerkiksi kahvilat, pikaruokalat, kaupat, puutarhatyö ja kaduilla tapahtuva myyntityö kuten niin sanottu feissaus.

1.6.2023 astuu voimaan työturvallisuuslain muutos. Siinä täsmennetään, että työnantajan tulee huomioida perehdytyksessä työntekijän henkilökohtaiset edellytykset, kuten ikä, kielitaito tai osatyökykyisen työntekijän yksilölliset rajoitteet tai tarpeet.


Lisätietoa:
tarkastaja Juho Loukiala 
p. 0295 016 812, [email protected]
Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue